Prof. Ryszard Gellert w panelu o kadrach medycznych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

O tym, że trwają zmiany w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich, ale także o nowych zasadach rekrutacji obowiązujących od jesieni tego roku – mówił prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dyrektor wziął udział w panelu pt.: „Kadry medyczne XXI wieku. Jak nauczać w medycynie?” prowadzonym w ramach Forum Ochrony Zdrowia.

Prof. Ryszard Gellert zapowiedział, że CMKP wraz z konsultantami krajowymi i Ministerstwem Zdrowia opracowuje nowe programy specjalizacji. W sumie zmiany obejmą ponad 80 programów.

– Opracowaliśmy już połowę nowych programów specjalizacji, a kolejne są przygotowywane – podał prof. Gellert. – Wprowadzane zmiany często będą rewolucyjne. „Odchudzamy” te programy. Zmieniamy je tak, by odzwierciedlały postęp w wiedzy medycznej, uwzględniając także zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej.

Prof. Gellert podkreślał, że resort zdrowia słucha tego, czego oczekują młodzi lekarze i stara się wprowadzać to, co jest możliwe, dlatego od jesieni obowiązuje nowy system rekrutacji na specjalizacje.

– Nowe zasady naboru na specjalizacje zostały wypracowane w zespołach, w których zasiadali przedstawiciele Porozumienia Rezydentów, resortu zdrowia, ale także inni eksperci, w tym także z CMKP – mówił prof. Gellert. – Zgodnie z nowymi zasadami lekarz po studiach ma do wyboru 15 wariantów wyboru specjalizacji, ze wskazaniem dziedziny i województwa w każdym wariancie. Wprowadzono także centralny nabór, co pozwala zobiektywizować przyznawanie miejsc specjalizacyjnych.

Szef CMKP dodał, że od dawna żaden lekarz nie pracuje już sam, tylko jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu, w którym musi współpracować z pielęgniarkami, diagnostami medycznymi, a także farmaceutami szpitalnymi i rehabilitantami.

– Ta współpraca w zespole jest kluczowa dla osiągniecia najlepszych efektów leczenia, ale nie będzie możliwa bez dobrej komunikacji – podkreślał prof. Gellert. – Musimy położyć większy nacisk na naukę komunikacji pomiędzy przedstawicielami rożnych zawodów, ale także na komunikację z pacjentem.

Dyrektor CMKP przypomniał o tym, że aby poprawić kształcenie podyplomowe, zostały wprowadzone m.in.: kursy online i wzmocniona rola szefa specjalizacji, który otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie wypłacane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizuje ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. To ponad połowa wszystkich kursów realizowanych w kraju. Tylko w 2021 r. uczestniczyło w nich ponad 35 tys. medyków. CMKP akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację. Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Od roku akademickiego 2019/2020 CMKP organizuje kursy na platformie e-learningowej w formie wykładów offline i online.

Aktualności

Rozpoczął się Kongres Medycyny Stylu Życia

30 września rozpoczął się 3. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia pod hasłem: Ewolucja. Jego współorganizatorem jest Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP. Wydarzenie potrwa trzy dni. – Jest mi bardzo miło, że medycyna stylu życia prężnie rozwija się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Większość problemów zdrowotnych jest następstwem złego stylu życia. Jeszcze 70 lat […]

30.09.2022
Więcej
Aktualności

Dwie nagrody w kategorii „Innowacje w szpitalu” dla klinik CMKP

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP jest laureatem konkursu „Bezpieczny szpital przyszłości – Inspiracje 2021”. Kapituła konkursu w kategorii „Innowacje w szpitalu” doceniła projekt: Wdrożenie metod terapii wewnątrzmacicznej w Szpitalu Bielańskim w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych. W finale konkursu znalazł się także projekt: Neuromodulacja u chorych dotkniętych nadaktywnością pęcherza moczowego realizowany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. Orłowskiego.  Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego oraz dr n. med. […]

29.09.2022
Więcej
Aktualności

Komunikaty MZ dotyczące szkolenia specjalizacyjnego

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie dokumentowania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dokumentowania-sredniej-ocen-ktora-nalezy-wpisac-na-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego oraz komunikat w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po uzyskaniu wyniku z sesji egzaminacyjnej jesień 2022 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

28.09.2022
Więcej