Prof. Ryszard Gellert w panelu o kadrach medycznych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

O tym, że trwają zmiany w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich, ale także o nowych zasadach rekrutacji obowiązujących od jesieni tego roku – mówił prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dyrektor wziął udział w panelu pt.: „Kadry medyczne XXI wieku. Jak nauczać w medycynie?” prowadzonym w ramach Forum Ochrony Zdrowia.

Prof. Ryszard Gellert zapowiedział, że CMKP wraz z konsultantami krajowymi i Ministerstwem Zdrowia opracowuje nowe programy specjalizacji. W sumie zmiany obejmą ponad 80 programów.

– Opracowaliśmy już połowę nowych programów specjalizacji, a kolejne są przygotowywane – podał prof. Gellert. – Wprowadzane zmiany często będą rewolucyjne. „Odchudzamy” te programy. Zmieniamy je tak, by odzwierciedlały postęp w wiedzy medycznej, uwzględniając także zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej.

Prof. Gellert podkreślał, że resort zdrowia słucha tego, czego oczekują młodzi lekarze i stara się wprowadzać to, co jest możliwe, dlatego od jesieni obowiązuje nowy system rekrutacji na specjalizacje.

– Nowe zasady naboru na specjalizacje zostały wypracowane w zespołach, w których zasiadali przedstawiciele Porozumienia Rezydentów, resortu zdrowia, ale także inni eksperci, w tym także z CMKP – mówił prof. Gellert. – Zgodnie z nowymi zasadami lekarz po studiach ma do wyboru 15 wariantów wyboru specjalizacji, ze wskazaniem dziedziny i województwa w każdym wariancie. Wprowadzono także centralny nabór, co pozwala zobiektywizować przyznawanie miejsc specjalizacyjnych.

Szef CMKP dodał, że od dawna żaden lekarz nie pracuje już sam, tylko jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu, w którym musi współpracować z pielęgniarkami, diagnostami medycznymi, a także farmaceutami szpitalnymi i rehabilitantami.

– Ta współpraca w zespole jest kluczowa dla osiągniecia najlepszych efektów leczenia, ale nie będzie możliwa bez dobrej komunikacji – podkreślał prof. Gellert. – Musimy położyć większy nacisk na naukę komunikacji pomiędzy przedstawicielami rożnych zawodów, ale także na komunikację z pacjentem.

Dyrektor CMKP przypomniał o tym, że aby poprawić kształcenie podyplomowe, zostały wprowadzone m.in.: kursy online i wzmocniona rola szefa specjalizacji, który otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie wypłacane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizuje ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. To ponad połowa wszystkich kursów realizowanych w kraju. Tylko w 2021 r. uczestniczyło w nich ponad 35 tys. medyków. CMKP akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację. Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Od roku akademickiego 2019/2020 CMKP organizuje kursy na platformie e-learningowej w formie wykładów offline i online.

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej