Prof. Ryszard Gellert w panelu o kadrach medycznych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

O tym, że trwają zmiany w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich, ale także o nowych zasadach rekrutacji obowiązujących od jesieni tego roku – mówił prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dyrektor wziął udział w panelu pt.: „Kadry medyczne XXI wieku. Jak nauczać w medycynie?” prowadzonym w ramach Forum Ochrony Zdrowia.

Prof. Ryszard Gellert zapowiedział, że CMKP wraz z konsultantami krajowymi i Ministerstwem Zdrowia opracowuje nowe programy specjalizacji. W sumie zmiany obejmą ponad 80 programów.

– Opracowaliśmy już połowę nowych programów specjalizacji, a kolejne są przygotowywane – podał prof. Gellert. – Wprowadzane zmiany często będą rewolucyjne. „Odchudzamy” te programy. Zmieniamy je tak, by odzwierciedlały postęp w wiedzy medycznej, uwzględniając także zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej.

Prof. Gellert podkreślał, że resort zdrowia słucha tego, czego oczekują młodzi lekarze i stara się wprowadzać to, co jest możliwe, dlatego od jesieni obowiązuje nowy system rekrutacji na specjalizacje.

– Nowe zasady naboru na specjalizacje zostały wypracowane w zespołach, w których zasiadali przedstawiciele Porozumienia Rezydentów, resortu zdrowia, ale także inni eksperci, w tym także z CMKP – mówił prof. Gellert. – Zgodnie z nowymi zasadami lekarz po studiach ma do wyboru 15 wariantów wyboru specjalizacji, ze wskazaniem dziedziny i województwa w każdym wariancie. Wprowadzono także centralny nabór, co pozwala zobiektywizować przyznawanie miejsc specjalizacyjnych.

Szef CMKP dodał, że od dawna żaden lekarz nie pracuje już sam, tylko jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu, w którym musi współpracować z pielęgniarkami, diagnostami medycznymi, a także farmaceutami szpitalnymi i rehabilitantami.

– Ta współpraca w zespole jest kluczowa dla osiągniecia najlepszych efektów leczenia, ale nie będzie możliwa bez dobrej komunikacji – podkreślał prof. Gellert. – Musimy położyć większy nacisk na naukę komunikacji pomiędzy przedstawicielami rożnych zawodów, ale także na komunikację z pacjentem.

Dyrektor CMKP przypomniał o tym, że aby poprawić kształcenie podyplomowe, zostały wprowadzone m.in.: kursy online i wzmocniona rola szefa specjalizacji, który otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie wypłacane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizuje ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. To ponad połowa wszystkich kursów realizowanych w kraju. Tylko w 2021 r. uczestniczyło w nich ponad 35 tys. medyków. CMKP akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację. Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Od roku akademickiego 2019/2020 CMKP organizuje kursy na platformie e-learningowej w formie wykładów offline i online.

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej