Prof. Ryszard Gellert w panelu o kadrach medycznych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

O tym, że trwają zmiany w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich, ale także o nowych zasadach rekrutacji obowiązujących od jesieni tego roku – mówił prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dyrektor wziął udział w panelu pt.: „Kadry medyczne XXI wieku. Jak nauczać w medycynie?” prowadzonym w ramach Forum Ochrony Zdrowia.

Prof. Ryszard Gellert zapowiedział, że CMKP wraz z konsultantami krajowymi i Ministerstwem Zdrowia opracowuje nowe programy specjalizacji. W sumie zmiany obejmą ponad 80 programów.

– Opracowaliśmy już połowę nowych programów specjalizacji, a kolejne są przygotowywane – podał prof. Gellert. – Wprowadzane zmiany często będą rewolucyjne. „Odchudzamy” te programy. Zmieniamy je tak, by odzwierciedlały postęp w wiedzy medycznej, uwzględniając także zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej.

Prof. Gellert podkreślał, że resort zdrowia słucha tego, czego oczekują młodzi lekarze i stara się wprowadzać to, co jest możliwe, dlatego od jesieni obowiązuje nowy system rekrutacji na specjalizacje.

– Nowe zasady naboru na specjalizacje zostały wypracowane w zespołach, w których zasiadali przedstawiciele Porozumienia Rezydentów, resortu zdrowia, ale także inni eksperci, w tym także z CMKP – mówił prof. Gellert. – Zgodnie z nowymi zasadami lekarz po studiach ma do wyboru 15 wariantów wyboru specjalizacji, ze wskazaniem dziedziny i województwa w każdym wariancie. Wprowadzono także centralny nabór, co pozwala zobiektywizować przyznawanie miejsc specjalizacyjnych.

Szef CMKP dodał, że od dawna żaden lekarz nie pracuje już sam, tylko jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu, w którym musi współpracować z pielęgniarkami, diagnostami medycznymi, a także farmaceutami szpitalnymi i rehabilitantami.

– Ta współpraca w zespole jest kluczowa dla osiągniecia najlepszych efektów leczenia, ale nie będzie możliwa bez dobrej komunikacji – podkreślał prof. Gellert. – Musimy położyć większy nacisk na naukę komunikacji pomiędzy przedstawicielami rożnych zawodów, ale także na komunikację z pacjentem.

Dyrektor CMKP przypomniał o tym, że aby poprawić kształcenie podyplomowe, zostały wprowadzone m.in.: kursy online i wzmocniona rola szefa specjalizacji, który otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie wypłacane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizuje ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. To ponad połowa wszystkich kursów realizowanych w kraju. Tylko w 2021 r. uczestniczyło w nich ponad 35 tys. medyków. CMKP akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację. Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Od roku akademickiego 2019/2020 CMKP organizuje kursy na platformie e-learningowej w formie wykładów offline i online.

Aktualności

Granty szkoleniowe w ramach projektu POWER1

Szanowni Państwo Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana. Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu. https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 6 lutego 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Kolasy. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu modelu edukacyjnego „W trosce o słabe serce” na poziom wiedzy o chorobie i rozwój zachowań samoopieki w grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową. Promotorem pracy jest dr […]

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Nowe programy specjalizacji – postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził pierwszą część nowych programów specjalizacji, które będą obowiązywały lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. Programy znajdują się w zakładce Lekarze i lekarze dentyści. Wykaz dziedzin, których program specjalizacji został zatwierdzony: Alergologia Audiologia i foniatria Balneologia i medycyna […]

02.02.2023
Więcej