Ruszają zapisy na kursy dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację wiosną 2023

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) została opublikowana pierwsza transza kursów specjalizacyjnych, na które zostały otwarte zapisy dla osób rozpoczynających specjalizację w ramach postępowania wiosna 2023. W tym postępowaniu do odbywania specjalizacji zostało zakwalifikowanych łącznie 2271 lekarzy, w tym: 1461 w trybie rezydenckim oraz 810 – pozarezydenckim.

Programy kursów są zgodne z wytycznymi zawartymi w nowych programach specjalizacji, których treść dostępna jest tutaj: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci

Kolejne kursy będą publikowane w SMK sukcesywnie, po zatwierdzeniu przez konsultantów krajowych i wpisaniu na listę kursów prowadzoną przez CMKP.

Ważne:

Kursy są publikowane w tzw. „poprzedniej wersji” SMK https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Zachęcamy do zapisywania się.

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej