Umowa o współpracy CMKP z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podpisali 3 kwietnia br. umowę o współpracy obu instytucji. Wspólnie z Rzecznikiem będziemy wspierać edukację personelu medycznego, by poprawić przestrzeganie praw pacjenta. Będziemy także razem nauczać zasad efektywnej komunikacji z pacjentami oraz wśród członków zespołu terapeutycznego.

– Komunikacja to fundament bezpieczeństwa pacjenta – podkreśla prof. Ryszard Gellert. – Jest niezbędnym narzędziem w pracy klinicznej lekarzy. Umiejętność dobrej rozmowy z pacjentem jest ważna na wszystkich etapach kontaktu z chorym, a szczególnie w czasie zbierania wywiadu czy przekazywania niepomyślnych informacji.

Prof. Gellert dodał, że Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP rozpoczęła kursy z komunikacji medycznej – na początek dla ordynatorów i kierowników klinik, ale w planach są także szkolenia dla lekarzy i innych grup zawodowych. Kierownikiem Zakładu Komunikacji Medycznej w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP jest prof. Janina Stępińska. W szkoleniach eksperci uczą m.in.: jak przekazywać niepomyślne wiadomości pacjentom, w jaki sposób lekarz powinien rozmawiać ze starszymi osobami oraz co pacjent słyszy, kiedy lekarz mówi, a co słyszy lekarz, kiedy mówi pacjent.

– Zaczęliśmy od kursów online dla ordynatorów i kierowników klinik, bo to, w jaki sposób oni porozumiewają się z innymi członkami zespołu, przekłada się na relacje z pacjentami – podkreśla prof. Gellert. Dodaje, że dobra komunikacji ma wpływ także na przestrzeganie zaleceń lekarskich.

– Poprawa komunikacji z pacjentem i poprawa porozumienia w zespole terapeutycznym to nie tylko element kultury bezpieczeństwa, ale także sposób na podnoszenie jakości w ochronie zdrowia – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. – Od dawna kładziemy nacisk na kompetencje miękkie m.in.: dzięki funduszom unijnym szkoląc personel medyczny z zasad dobrej komunikacji. Cieszę się, że dzięki naszej współpracy będziemy mogli dotrzeć z tą wiedzą do jeszcze większej grupy medyków.

W ramach współpracy CMKP i Rzecznika Praw Pacjenta  planowana jest także realizacja wspólnych projektów badawczo-naukowych mających na celu m.in. analizę i ocenę stanu przestrzegania praw pacjenta w Polsce oraz opracowanie metod i narzędzi, które poprawią znajomość praw pacjenta oraz komunikację pacjentów z personelem medycznym. Umowa  zakłada także publikację wspólnych artykułów naukowych.

Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec siedzący wspólnie przy stole, podpisujący umowę o współpracy
Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej