Umowa o współpracy CMKP z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podpisali 3 kwietnia br. umowę o współpracy obu instytucji. Wspólnie z Rzecznikiem będziemy wspierać edukację personelu medycznego, by poprawić przestrzeganie praw pacjenta. Będziemy także razem nauczać zasad efektywnej komunikacji z pacjentami oraz wśród członków zespołu terapeutycznego.

– Komunikacja to fundament bezpieczeństwa pacjenta – podkreśla prof. Ryszard Gellert. – Jest niezbędnym narzędziem w pracy klinicznej lekarzy. Umiejętność dobrej rozmowy z pacjentem jest ważna na wszystkich etapach kontaktu z chorym, a szczególnie w czasie zbierania wywiadu czy przekazywania niepomyślnych informacji.

Prof. Gellert dodał, że Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP rozpoczęła kursy z komunikacji medycznej – na początek dla ordynatorów i kierowników klinik, ale w planach są także szkolenia dla lekarzy i innych grup zawodowych. Kierownikiem Zakładu Komunikacji Medycznej w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP jest prof. Janina Stępińska. W szkoleniach eksperci uczą m.in.: jak przekazywać niepomyślne wiadomości pacjentom, w jaki sposób lekarz powinien rozmawiać ze starszymi osobami oraz co pacjent słyszy, kiedy lekarz mówi, a co słyszy lekarz, kiedy mówi pacjent.

– Zaczęliśmy od kursów online dla ordynatorów i kierowników klinik, bo to, w jaki sposób oni porozumiewają się z innymi członkami zespołu, przekłada się na relacje z pacjentami – podkreśla prof. Gellert. Dodaje, że dobra komunikacji ma wpływ także na przestrzeganie zaleceń lekarskich.

– Poprawa komunikacji z pacjentem i poprawa porozumienia w zespole terapeutycznym to nie tylko element kultury bezpieczeństwa, ale także sposób na podnoszenie jakości w ochronie zdrowia – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. – Od dawna kładziemy nacisk na kompetencje miękkie m.in.: dzięki funduszom unijnym szkoląc personel medyczny z zasad dobrej komunikacji. Cieszę się, że dzięki naszej współpracy będziemy mogli dotrzeć z tą wiedzą do jeszcze większej grupy medyków.

W ramach współpracy CMKP i Rzecznika Praw Pacjenta  planowana jest także realizacja wspólnych projektów badawczo-naukowych mających na celu m.in. analizę i ocenę stanu przestrzegania praw pacjenta w Polsce oraz opracowanie metod i narzędzi, które poprawią znajomość praw pacjenta oraz komunikację pacjentów z personelem medycznym. Umowa  zakłada także publikację wspólnych artykułów naukowych.

Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec siedzący wspólnie przy stole, podpisujący umowę o współpracy
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej