VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby zakaźne to nadal istotny obszar medycyny, który często wymaga nie tylko nowych rozwiązań legislacyjnych, ale i systemowych wprowadzonych już po epidemii. Dość szybko wdrożone zostały zmiany organizacyjne w placówkach medycznych polegające na dostosowaniu ich pracy do walki z wirusem, które pokazał wykład Pani Doktor Anny Augustynowicz pt. „ZMIANY W PODMIOTACH LECZNICZYCH W DOBIE COVID-19”. Ważnym rozwiązaniem dla całego systemu opieki zdrowotnej okazało się wprowadzenie i upowszechnienie udzielania świadczeń on-line. Niedogodnością tego świadczenia jest jednak brak możliwości przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, stąd podjęcie przez Panią Doktor Iwonę Wrześniewską-Wal tematu „WIZYTA ON-LINE – OGRANICZENIA PRAWNE I ETYCZNE”. Dodatkowo epidemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wywołane nią zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotów udzielających świadczeń, upoważnia do podejmowania stale aktualnych tematów związanych z ochroną i dokumentowaniem danych osobowych pacjentów: Tematy te zostały podjęte w wykładzie Pani Doktor Lidii Janiszewskiej pt. „RODO W PANDEMII COVID-19” oraz wykładzie Pana Mecenasa Michała Waszkiewicza pt. „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – ZMIANY 2020”. Wśród omawianych rozwiązań legislacyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii nie zabrakło regulacji zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, które z różnych stron przybliżył wykład Doktora Dariusza Hajdukiewicza pt. „OGRANICZENIE PRAW PACJENTA W DOBIE COVID-19”. Z tej perspektywy dla pacjentów niezwykle istotna jest również kwestia możliwości wykupienia zaordynowanych leków w celu rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia, co przedstawił w wykładzie pt. „REFUNDACJA LEKÓW W POLSCE. USTAWOWE ZASADY USTALANIA CEN LEKÓW” Pan Bartosz Kobuszewski. Pandemia COVID-19 nie powinna przesłaniać nam innych wyzwań zdrowotnych oraz możliwości wychodzenia im naprzeciw, stąd Pani Doktor Alicja Baska przybliżyła temat „ZALECENIA ŻYWIENIOWE 2020 – KROK W KIERUNKU DIETY PLANETARNEJ”.

Kierownikiem naukowym konferencji była Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal, a Kierownikiem administracyjnym kursu była Pani Doktor Alicja Baska. Materiały z konferencji będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.

Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Dofinansowanie na wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach priorytetowych

Projekt pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. W ramach projektu zostanie zorganizowanych m.in.: 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych. Ok. 8000 lekarzy – realizujących jedną z dwunastu specjalizacji priorytetowych – otrzyma wsparcie w kształceniu podyplomowym. W projekcie będą mogli wziąć udział […]

27.11.2023
Więcej