VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby zakaźne to nadal istotny obszar medycyny, który często wymaga nie tylko nowych rozwiązań legislacyjnych, ale i systemowych wprowadzonych już po epidemii. Dość szybko wdrożone zostały zmiany organizacyjne w placówkach medycznych polegające na dostosowaniu ich pracy do walki z wirusem, które pokazał wykład Pani Doktor Anny Augustynowicz pt. „ZMIANY W PODMIOTACH LECZNICZYCH W DOBIE COVID-19”. Ważnym rozwiązaniem dla całego systemu opieki zdrowotnej okazało się wprowadzenie i upowszechnienie udzielania świadczeń on-line. Niedogodnością tego świadczenia jest jednak brak możliwości przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, stąd podjęcie przez Panią Doktor Iwonę Wrześniewską-Wal tematu „WIZYTA ON-LINE – OGRANICZENIA PRAWNE I ETYCZNE”. Dodatkowo epidemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wywołane nią zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotów udzielających świadczeń, upoważnia do podejmowania stale aktualnych tematów związanych z ochroną i dokumentowaniem danych osobowych pacjentów: Tematy te zostały podjęte w wykładzie Pani Doktor Lidii Janiszewskiej pt. „RODO W PANDEMII COVID-19” oraz wykładzie Pana Mecenasa Michała Waszkiewicza pt. „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – ZMIANY 2020”. Wśród omawianych rozwiązań legislacyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii nie zabrakło regulacji zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, które z różnych stron przybliżył wykład Doktora Dariusza Hajdukiewicza pt. „OGRANICZENIE PRAW PACJENTA W DOBIE COVID-19”. Z tej perspektywy dla pacjentów niezwykle istotna jest również kwestia możliwości wykupienia zaordynowanych leków w celu rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia, co przedstawił w wykładzie pt. „REFUNDACJA LEKÓW W POLSCE. USTAWOWE ZASADY USTALANIA CEN LEKÓW” Pan Bartosz Kobuszewski. Pandemia COVID-19 nie powinna przesłaniać nam innych wyzwań zdrowotnych oraz możliwości wychodzenia im naprzeciw, stąd Pani Doktor Alicja Baska przybliżyła temat „ZALECENIA ŻYWIENIOWE 2020 – KROK W KIERUNKU DIETY PLANETARNEJ”.

Kierownikiem naukowym konferencji była Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal, a Kierownikiem administracyjnym kursu była Pani Doktor Alicja Baska. Materiały z konferencji będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej