VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby zakaźne to nadal istotny obszar medycyny, który często wymaga nie tylko nowych rozwiązań legislacyjnych, ale i systemowych wprowadzonych już po epidemii. Dość szybko wdrożone zostały zmiany organizacyjne w placówkach medycznych polegające na dostosowaniu ich pracy do walki z wirusem, które pokazał wykład Pani Doktor Anny Augustynowicz pt. „ZMIANY W PODMIOTACH LECZNICZYCH W DOBIE COVID-19”. Ważnym rozwiązaniem dla całego systemu opieki zdrowotnej okazało się wprowadzenie i upowszechnienie udzielania świadczeń on-line. Niedogodnością tego świadczenia jest jednak brak możliwości przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, stąd podjęcie przez Panią Doktor Iwonę Wrześniewską-Wal tematu „WIZYTA ON-LINE – OGRANICZENIA PRAWNE I ETYCZNE”. Dodatkowo epidemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wywołane nią zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotów udzielających świadczeń, upoważnia do podejmowania stale aktualnych tematów związanych z ochroną i dokumentowaniem danych osobowych pacjentów: Tematy te zostały podjęte w wykładzie Pani Doktor Lidii Janiszewskiej pt. „RODO W PANDEMII COVID-19” oraz wykładzie Pana Mecenasa Michała Waszkiewicza pt. „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – ZMIANY 2020”. Wśród omawianych rozwiązań legislacyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii nie zabrakło regulacji zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, które z różnych stron przybliżył wykład Doktora Dariusza Hajdukiewicza pt. „OGRANICZENIE PRAW PACJENTA W DOBIE COVID-19”. Z tej perspektywy dla pacjentów niezwykle istotna jest również kwestia możliwości wykupienia zaordynowanych leków w celu rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia, co przedstawił w wykładzie pt. „REFUNDACJA LEKÓW W POLSCE. USTAWOWE ZASADY USTALANIA CEN LEKÓW” Pan Bartosz Kobuszewski. Pandemia COVID-19 nie powinna przesłaniać nam innych wyzwań zdrowotnych oraz możliwości wychodzenia im naprzeciw, stąd Pani Doktor Alicja Baska przybliżyła temat „ZALECENIA ŻYWIENIOWE 2020 – KROK W KIERUNKU DIETY PLANETARNEJ”.

Kierownikiem naukowym konferencji była Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal, a Kierownikiem administracyjnym kursu była Pani Doktor Alicja Baska. Materiały z konferencji będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej