W CMKP odbyło się Forum Dialogu Młodych Kadr Medycznych

Dwudziestu siedmiu prelegentów wzięło udział w Forum Dialogu Młodych Kadr Medycznych, które 22 marca odbyło się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między pokoleniami medyków dotyczących zmian, które warto wprowadzić w kształceniu podyplomowym w Polsce. Wnioski z paneli i dyskusji w formie raportu zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.

W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, samorządu lekarskiego, Polskiej Federacji Szpitali, a także studenci medycyny, stażyści, rezydenci i lekarze specjaliści. Uczestnicy rozmawiali o zmianach w kształceniu podyplomowym, wynikających z oczekiwań młodego pokolenia lekarzy oraz potrzeb systemu ochrony zdrowia.  Wydarzenie zorganizowała Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP, organ doradczy dyrektora CMKP. Spotkanie otworzył prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP.

– Zależy nam na tym, by młodzi medycy brali czynny udział w planowaniu zmian w kształceniu podyplomowym, dlatego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego powstała Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych – mówił prof. Ryszard Gellert. – Chcemy, by dzięki wsparciu młodych cały proces kształcenia podyplomowego zmieniał się w dobrym kierunku. Kierunku, którego oczekują młodzi lekarze wchodzący do systemu ochrony zdrowia.

Lek. Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP podkreślał, że młode kadry medyczne mają niezwykłą energię i pomysły, które mogą przekształcić nasz system.

– Wspólnie działać możemy nad stworzeniem lepszego, bardziej dostępnego i sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej, kształcenia podyplomowego i edukacji medycznej. Te trzy składowe ochrony zdrowia muszą być zorientowane na współpracę i ściśle się uzupełniać. – mówił lek. Janusz Świeczkowski-Feiz. – Przyszłość będzie taka, jaką ją stworzymy. Zróbmy te zmiany razem.

Pierwszy panel dotyczył zmian, jakie zaszły w kształceniu podyplomowym w ciągu ostatnich 20 lat. Dyskusję moderował prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. W pierwszym panelu udział wzięli: prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Michał Grąt, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, prof. Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, dr n. med. Stefan Antosiewicz, członek Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Izby Lekarskiej, dr n. med. Olga Rostkowska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Drugi panel poświęcony był temu, jak młodzi medycy angażowani są w procesy podejmowania decyzji i wprowadzania innowacji. W dyskusji moderowanej przez lek. Bartłomieja Zarembę,  lekarza stażystę, mającego doświadczenie rozwijania własnego startupu z branży medtech udział wzięli: dr n. med. Maciej Cyran, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie, dr n. ekon. Greta Kanownik, dyrektor ds. pielęgniarstwa Warszawskiego Szpitala Południowego, prof. CMKP Joanna Bogusławska, Collegium Iuvenum CMKP, lek. Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP, Paweł Klimas, student V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Natalia Kuchenbeker, executive assistant Koalicji AI w Zdrowiu.

Uczestnicy trzeciego panelu rozmawiali o tym, jakie wzywania widzą młodzi w kształceniu studentów, stażystów i rezydentów. Panel prowadził lek. Bartosz Kędziora, członek Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP, a rozmawiali: dr Dominika Pszczółkowska, adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, lek. Robert Kupis, asystent badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, lekarz rezydent w dziedzinie chorób wewnętrznych, lek. Julia Pankiewicz, lekarka, rezydentka psychiatrii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica”, interwentka kryzysowa, Przemysław Kasiak, student V roku medycyny oraz doktorant na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Aleksandra Maciejczyk, członkini zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, studentka VI roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med. Katarzyna Kęcka, prezes Zarządu Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie, lek. Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Czwarty panel poświęcony był innowacjom w szpitalnictwie i medycynie. Jego uczestnicy zastanawiali się, czy innowacje usprawnią kształcenie i opiekę nad pacjentami. W dyskusji udział wzięli: prowadząca – Monika Miłosz, filolożka specjalizująca się w komunikacji zdrowotnej, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, prof. Marcin Grabowski, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lek. Paweł Kurzyna, lekarz stażysta i doktorant w szkole doktorskiej CMKP, lek. Jakub Dąbrowski, lekarz stażysta, absolwent WUM oraz SGH, założyciel think-tanku Naprawa Reformy Zdrowia, lek. Jakub Chwiećko, specjalista w dziedzinie pediatrii i ekspert z obszaru innowacji medycznych, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor IZWOZ, prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej