W CMKP odbyło się Forum Dialogu Młodych Kadr Medycznych

Dwudziestu siedmiu prelegentów wzięło udział w Forum Dialogu Młodych Kadr Medycznych, które 22 marca odbyło się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między pokoleniami medyków dotyczących zmian, które warto wprowadzić w kształceniu podyplomowym w Polsce. Wnioski z paneli i dyskusji w formie raportu zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.

W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, samorządu lekarskiego, Polskiej Federacji Szpitali, a także studenci medycyny, stażyści, rezydenci i lekarze specjaliści. Uczestnicy rozmawiali o zmianach w kształceniu podyplomowym, wynikających z oczekiwań młodego pokolenia lekarzy oraz potrzeb systemu ochrony zdrowia.  Wydarzenie zorganizowała Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP, organ doradczy dyrektora CMKP. Spotkanie otworzył prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP.

– Zależy nam na tym, by młodzi medycy brali czynny udział w planowaniu zmian w kształceniu podyplomowym, dlatego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego powstała Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych – mówił prof. Ryszard Gellert. – Chcemy, by dzięki wsparciu młodych cały proces kształcenia podyplomowego zmieniał się w dobrym kierunku. Kierunku, którego oczekują młodzi lekarze wchodzący do systemu ochrony zdrowia.

Lek. Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP podkreślał, że młode kadry medyczne mają niezwykłą energię i pomysły, które mogą przekształcić nasz system.

– Wspólnie działać możemy nad stworzeniem lepszego, bardziej dostępnego i sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej, kształcenia podyplomowego i edukacji medycznej. Te trzy składowe ochrony zdrowia muszą być zorientowane na współpracę i ściśle się uzupełniać. – mówił lek. Janusz Świeczkowski-Feiz. – Przyszłość będzie taka, jaką ją stworzymy. Zróbmy te zmiany razem.

Pierwszy panel dotyczył zmian, jakie zaszły w kształceniu podyplomowym w ciągu ostatnich 20 lat. Dyskusję moderował prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. W pierwszym panelu udział wzięli: prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Michał Grąt, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, prof. Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, dr n. med. Stefan Antosiewicz, członek Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Izby Lekarskiej, dr n. med. Olga Rostkowska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Drugi panel poświęcony był temu, jak młodzi medycy angażowani są w procesy podejmowania decyzji i wprowadzania innowacji. W dyskusji moderowanej przez lek. Bartłomieja Zarembę,  lekarza stażystę, mającego doświadczenie rozwijania własnego startupu z branży medtech udział wzięli: dr n. med. Maciej Cyran, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie, dr n. ekon. Greta Kanownik, dyrektor ds. pielęgniarstwa Warszawskiego Szpitala Południowego, prof. CMKP Joanna Bogusławska, Collegium Iuvenum CMKP, lek. Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP, Paweł Klimas, student V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Natalia Kuchenbeker, executive assistant Koalicji AI w Zdrowiu.

Uczestnicy trzeciego panelu rozmawiali o tym, jakie wzywania widzą młodzi w kształceniu studentów, stażystów i rezydentów. Panel prowadził lek. Bartosz Kędziora, członek Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP, a rozmawiali: dr Dominika Pszczółkowska, adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, lek. Robert Kupis, asystent badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, lekarz rezydent w dziedzinie chorób wewnętrznych, lek. Julia Pankiewicz, lekarka, rezydentka psychiatrii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica”, interwentka kryzysowa, Przemysław Kasiak, student V roku medycyny oraz doktorant na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Aleksandra Maciejczyk, członkini zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, studentka VI roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med. Katarzyna Kęcka, prezes Zarządu Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie, lek. Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Czwarty panel poświęcony był innowacjom w szpitalnictwie i medycynie. Jego uczestnicy zastanawiali się, czy innowacje usprawnią kształcenie i opiekę nad pacjentami. W dyskusji udział wzięli: prowadząca – Monika Miłosz, filolożka specjalizująca się w komunikacji zdrowotnej, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, prof. Marcin Grabowski, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lek. Paweł Kurzyna, lekarz stażysta i doktorant w szkole doktorskiej CMKP, lek. Jakub Dąbrowski, lekarz stażysta, absolwent WUM oraz SGH, założyciel think-tanku Naprawa Reformy Zdrowia, lek. Jakub Chwiećko, specjalista w dziedzinie pediatrii i ekspert z obszaru innowacji medycznych, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor IZWOZ, prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Prelegenci siedzący na scenie podczas konferencji w CMKP
Aktualności

Utrudniony kontakt telefoniczny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji kontakt z pracownikami Biura Koordynacji Kształcenia oraz Działu Postępowań Kwalifikacyjnych w dniach 1-5 lipca będzie utrudniony. Prosimy kontaktować się mailowo. Z utrudnienia przepraszamy.

28.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich – 25.06.2024

Niezmiernie miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyły się aż trzy obrony rozpraw doktorskich. Lek. Dorota Kuryga z Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zaburzenia oddychania podczas snu w przebiegu nagłych idiopatycznych deficytów funkcji ucha wewnętrznego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski. Lek. Agata Popielarz-Grygalewicz przedstawiła pracę […]

25.06.2024
Więcej
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej