W CMKP odbyło się Forum Młodych Naukowców

Ponad 100 osób wzięło udział w I Forum Młodych Naukowców, które w sobotę 3 czerwca odbyło się w zmodernizowanej, multimedialnej Aula Magna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wydarzenie przygotowało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń działające w CMKP, do którego należy już ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni.

Collegium Iuvenum (CI), czyli organ doradczy dyrektora CMKP, zostało powołane w styczniu br.

– Collegium Iuvenum powstało, by młodym naukowcom w naszej uczelni stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju działalności naukowej i dydaktycznej – mówił prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Do młodych należy przyszłość. Wy będziecie twarzą tej uczelni, a my jesteśmy po to, aby wam pomagać. Zależy nam na tym, by integrować młodych naukowców i wspierać ich na wczesnym etapie ich kariery, ale także zachęcać do podejmowania nowych przedsięwzięć badawczych i naukowych – dodał.  

Dyrektor CMKP podkreślał, że największe osiągnięcia naukowe dzieją się, gdy łączą siły przedstawiciele wielu dziedzin. – Collegium tworzą klinicyści i przedstawiciele nauk podstawowych – podkreślił prof. Gellert. – To z jednej strony jednoczy społeczność, a z drugiej kreuje nowe pomysły.

List do dyrekcji CMKP i uczestników Forum Młodych Naukowców przysłał wiceminister zdrowia Piotr Bromber, w którym wyraził uznanie dla całego zespołu Collegium za zainicjowanie działalności na rzecz rozwoju młodych kadr medycznych CMKP.

– To właśnie wyjątkowo ambitnie prowadzona polityka władz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przynosi efekty poprzez zainicjowanie działalności Collegium w obszarze rozpoznawania i definiowania potrzeb młodych naukowców oraz stymulowania i promowania ich aktywności i efektów rozwojowych – napisał wiceminister zdrowia Piotr Bromber. – Sukces w pracy naukowej i badawczej w dziedzinie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu jest obecnie coraz częściej pochodną wielu czynników: wiedzy naukowo-badawczej w tzw. czystej postaci, umiejętności organizacji własnej pracy badawczej i warsztatu badawczego, zdolności do kształtowania własnej kariery zawodowej poprzez aktywność w gremiach naukowych oraz tworzeniu m.in.: innowacyjnych wniosków projektów badawczych zakończonych wdrożeniem i sukcesem publikacyjnym.

Prof. CMKP Joanna Bogusławska, przewodnicząca Collegium Iuvenum podkreślała, że Forum jest podsumowaniem pierwszego etapu działalności Collegium.

– W trakcie Forum skupiliśmy się na wychwyceniu potrzeb młodych naukowców – powiedziała prof. CMKP Bogusławska. – Rozmawialiśmy w gronie ekspertów wspólnie z młodymi naukowcami także o tym, co najbardziej utrudnia im rozwój naukowy. Wśród młodych pracowników naukowych CMKP przeprowadziliśmy ankietę, by lepiej zrozumieć ich oczekiwania. Z pierwszych naszych obserwacji wynika, że największy problem jest z pozyskiwaniem środków finansowych na rozwój badań. Młodzi naukowcy liczą także na wsparcie, jeśli chodzi o pisanie grantów, nawiązywanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami oraz pomoc przy lepszym poznaniu analizy statystycznej i interpretacji wyników badań – dodała. 

Do Collegium Iuvenum mogą należeć pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni i badawczy naszej uczelni do 45 roku życia. W CMKP kompetencje kadr medycznych doskonalimy w ponad 80 katedrach, klinikach i zakładach na terenie Warszawy i okolic. Uczelnia jest także organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego (SPSK ) im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie i SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

Podczas Forum referaty wygłosili młodzi naukowcy CMKP, a przedstawiciele z innych uczelni brali udział w czterech sesjach eksperckich:

* o „Dylematach i karierach młodych naukowców” mówił prof. Jacek Kuźnicki z Laboratorium Neurodegeneracji Międzynarodowowego Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;

* o tym „Jak dobrze publikować?” opowiedział prof. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, redaktor naczelny czasopisma „Cardiology Journal”;

 * wykład o „Współpracy z Agencją Badań Medycznych w pozyskiwaniu finansowania i prowadzeniu niekomercyjnych badań klinicznych” miał dr. hab. Radosław Zagożdżon z Zakładu Immunologii  Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

* o „Sieci współpracy” opowiedziała dr Justyna Małkuch-Świtalska z Politechniki Krakowskiej, trener nauki, ekspert Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych.

Dodatkowo, podczas sesji plakatowej zostało zaprezentowanych 60 plakatów wykonanych przez członków CI oraz Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej działającej w CMKP.

Prof. Joanna Bogusławska podkreślała, że ważnym aspektem działalności Collegium Iuvenum jest przekazywanie wiedzy dotyczącej m.in.: mechanizmów finansowania nauki, zarządzania projektami, metodologii badań naukowych, komunikacji naukowej, ale także publikowania prac naukowych.

– Jednym z największych problemów młodych naukowców jest dostęp do finansowania – podkreślała dr Dorota Sys z Collegium Iuvenum. – Współczynnik sukcesu otrzymania finansowania w większości instytucji grantodawczych w Polsce jest aktualnie poniżej 20 proc., czasami nawet poniżej 10 proc. Kolejnym wyzwaniem jest choroba, zwana „punktozą”, która toczy całe środowisko naukowców, polegającą na presji na zdobywanie punktów za publikacje, a nie prowadzenie rzetelnych i pogłębionych badań, które często bywają czasochłonne.

Radę Collegium luvenum tworzą: przewodnicząca – prof. CMKP Joanna Bogusławska; prof. CMKP Michał Ciebiera, prof. CMKP Szymon Darocha, prof. CMKP Diana Massalska, prof. CMKP Sławomir Poletajew, prof. CMKP Urszula Religioni, prof. CMKP Tomasz Skirecki, dr Anna Litwiniuk i dr Dorota Sys.

List Ministra Zdrowia

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej