Ważne badanie naukowców z CMKP dotyczące wpływu kolonoskopii na redukcję zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego

Na łamach czasopisma „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC. Kluczową rolę w tym projekcie odegrali badacze z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego i prof. Jarosława Reguły. Badacze ocenili wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego.

– Jest to pierwsze na świecie randomizowane badanie oceniające wpływ kolonoskopii przesiewowej na ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego – podkreśla prof. Jarosław Reguła, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Dotychczasowe dowody naukowe oceniające wielkość redukcji ryzyka zachorowania i zgonu na raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej były uzyskane w badaniach obserwacyjnych.

Badanie NORDICC (Northern European Initiative on Colorectal Cancer) było przeprowadzone w  Norwegii, Szwecji, Holandii i Polsce. Do analizy włączono niemal 85 tysięcy osób.

– Po 10 latach obserwacji osób, które poddały się kolonoskopii w porównaniu do grupy kontrolnej okazało się, że redukcja zachorowalności z powodu raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej wynosi 31 proc., a ryzyka zgonu o ok. 50 proc. – mówi prof. Michał Kamiński z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Badanie NORDICC pokazało, że redukcja ryzyka zachorowania i zgonu jest mniejsza niż szacowano dotychczas na podstawie badań obserwacyjnych.

Badacze podkreślają, że wyniki dostarczają wysokiej jakości, istotnych dowodów dotyczących skuteczności kolonoskopii przesiewowej w skali populacyjnej oraz u osób, które poddały się badaniu. Natomiast 10-letni okres obserwacji jest niewystarczający do oceny pełnego wpływu kolonoskopii przesiewowej na zachorowalność i umieralność z powodu raka jelita grubego. To dlatego – zgodnie z protokołem badania –  końcowa analiza planowana jest po 15 latach obserwacji.

Osoby biorące udział w badaniach NORDICC otrzymały pisemne zaproszenia na kolonoskopię. Pomimo ich wysłania, frekwencja wyniosła zaledwie 42 proc. Według badaczy taki odzew jest za mały, by uzyskać wysoki efekt populacyjny.

– Zgłaszalność na badania przesiewowe raka jelita grubego można zwiększyć o 40 proc.  poprzez dodanie do zaproszenia na kolonoskopię przesiewową zaproszenia do wykonania  immunochemicznego testu stolca (FIT), który stanowi alternatywną metodą przesiewową – podkreśla dr n. med. Nastazja D. Pilonis z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Testy na krew utajoną w kale FIT są obecnie prowadzone w ramach pilotażu. Wydaje się, że byłoby zasadne wprowadzenie ich jako regularnych badań  przesiewowych.

Link do artykułu Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death | NEJM

Aktualności

Dzień Otwarty Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP (CSE), organizowany w ramach obchodów 20-lecia Polski w UE podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich! Kiedy? 10 maja 2024, od 9:00 do 15:00 Gdzie? Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa W programie przygotowaliśmy poniższe atrakcje: Tematyczne odprowadzanie: nasi instruktorzy zaprezentują CSE, umożliwiając przyjrzenie się bliżej […]

24.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinar poświęcony bazie EmBiology

Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony bazie EmBiology. W trakcie tego webinaru uczestnicy będą mogli dowiedzieć się między innymi: Jak stronniczość może wpływać na wyszukiwanie literatury? W jaki sposób można znaleźć kluczowe dane biologiczne w opublikowanej literaturze bez konieczności spędzania wielu godzin na czytaniu artykułów? Webinar odbędzie się 2 maja o godzinie 16:00 polskiego czasu. Zapisy […]

24.04.2024
Więcej
Aktualności

Zostanie przeprowadzony dodatkowy etap wiosennego postępowania kwalifikacyjnego

Minister Zdrowia podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Trzeci etap został uruchomiony 22 kwietnia 2024 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). Na miejsca rezydenckie w dziedzinach priorytetowych zostało w nim zakwalifikowanych 116 lekarzy. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego biorą udział lekarze niezakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, […]

23.04.2024
Więcej