Ważne badanie naukowców z CMKP dotyczące wpływu kolonoskopii na redukcję zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego

Na łamach czasopisma „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC. Kluczową rolę w tym projekcie odegrali badacze z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego i prof. Jarosława Reguły. Badacze ocenili wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego.

– Jest to pierwsze na świecie randomizowane badanie oceniające wpływ kolonoskopii przesiewowej na ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego – podkreśla prof. Jarosław Reguła, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Dotychczasowe dowody naukowe oceniające wielkość redukcji ryzyka zachorowania i zgonu na raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej były uzyskane w badaniach obserwacyjnych.

Badanie NORDICC (Northern European Initiative on Colorectal Cancer) było przeprowadzone w  Norwegii, Szwecji, Holandii i Polsce. Do analizy włączono niemal 85 tysięcy osób.

– Po 10 latach obserwacji osób, które poddały się kolonoskopii w porównaniu do grupy kontrolnej okazało się, że redukcja zachorowalności z powodu raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej wynosi 31 proc., a ryzyka zgonu o ok. 50 proc. – mówi prof. Michał Kamiński z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Badanie NORDICC pokazało, że redukcja ryzyka zachorowania i zgonu jest mniejsza niż szacowano dotychczas na podstawie badań obserwacyjnych.

Badacze podkreślają, że wyniki dostarczają wysokiej jakości, istotnych dowodów dotyczących skuteczności kolonoskopii przesiewowej w skali populacyjnej oraz u osób, które poddały się badaniu. Natomiast 10-letni okres obserwacji jest niewystarczający do oceny pełnego wpływu kolonoskopii przesiewowej na zachorowalność i umieralność z powodu raka jelita grubego. To dlatego – zgodnie z protokołem badania –  końcowa analiza planowana jest po 15 latach obserwacji.

Osoby biorące udział w badaniach NORDICC otrzymały pisemne zaproszenia na kolonoskopię. Pomimo ich wysłania, frekwencja wyniosła zaledwie 42 proc. Według badaczy taki odzew jest za mały, by uzyskać wysoki efekt populacyjny.

– Zgłaszalność na badania przesiewowe raka jelita grubego można zwiększyć o 40 proc.  poprzez dodanie do zaproszenia na kolonoskopię przesiewową zaproszenia do wykonania  immunochemicznego testu stolca (FIT), który stanowi alternatywną metodą przesiewową – podkreśla dr n. med. Nastazja D. Pilonis z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Testy na krew utajoną w kale FIT są obecnie prowadzone w ramach pilotażu. Wydaje się, że byłoby zasadne wprowadzenie ich jako regularnych badań  przesiewowych.

Link do artykułu Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death | NEJM

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej