Ważne badanie naukowców z CMKP dotyczące wpływu kolonoskopii na redukcję zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego

Na łamach czasopisma „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC. Kluczową rolę w tym projekcie odegrali badacze z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego i prof. Jarosława Reguły. Badacze ocenili wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego.

– Jest to pierwsze na świecie randomizowane badanie oceniające wpływ kolonoskopii przesiewowej na ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego – podkreśla prof. Jarosław Reguła, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Dotychczasowe dowody naukowe oceniające wielkość redukcji ryzyka zachorowania i zgonu na raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej były uzyskane w badaniach obserwacyjnych.

Badanie NORDICC (Northern European Initiative on Colorectal Cancer) było przeprowadzone w  Norwegii, Szwecji, Holandii i Polsce. Do analizy włączono niemal 85 tysięcy osób.

– Po 10 latach obserwacji osób, które poddały się kolonoskopii w porównaniu do grupy kontrolnej okazało się, że redukcja zachorowalności z powodu raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej wynosi 31 proc., a ryzyka zgonu o ok. 50 proc. – mówi prof. Michał Kamiński z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Badanie NORDICC pokazało, że redukcja ryzyka zachorowania i zgonu jest mniejsza niż szacowano dotychczas na podstawie badań obserwacyjnych.

Badacze podkreślają, że wyniki dostarczają wysokiej jakości, istotnych dowodów dotyczących skuteczności kolonoskopii przesiewowej w skali populacyjnej oraz u osób, które poddały się badaniu. Natomiast 10-letni okres obserwacji jest niewystarczający do oceny pełnego wpływu kolonoskopii przesiewowej na zachorowalność i umieralność z powodu raka jelita grubego. To dlatego – zgodnie z protokołem badania –  końcowa analiza planowana jest po 15 latach obserwacji.

Osoby biorące udział w badaniach NORDICC otrzymały pisemne zaproszenia na kolonoskopię. Pomimo ich wysłania, frekwencja wyniosła zaledwie 42 proc. Według badaczy taki odzew jest za mały, by uzyskać wysoki efekt populacyjny.

– Zgłaszalność na badania przesiewowe raka jelita grubego można zwiększyć o 40 proc.  poprzez dodanie do zaproszenia na kolonoskopię przesiewową zaproszenia do wykonania  immunochemicznego testu stolca (FIT), który stanowi alternatywną metodą przesiewową – podkreśla dr n. med. Nastazja D. Pilonis z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Testy na krew utajoną w kale FIT są obecnie prowadzone w ramach pilotażu. Wydaje się, że byłoby zasadne wprowadzenie ich jako regularnych badań  przesiewowych.

Link do artykułu Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death | NEJM

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej