Ważne badanie naukowców z CMKP dotyczące wpływu kolonoskopii na redukcję zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego

Na łamach czasopisma „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC. Kluczową rolę w tym projekcie odegrali badacze z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego i prof. Jarosława Reguły. Badacze ocenili wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego.

– Jest to pierwsze na świecie randomizowane badanie oceniające wpływ kolonoskopii przesiewowej na ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego – podkreśla prof. Jarosław Reguła, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Dotychczasowe dowody naukowe oceniające wielkość redukcji ryzyka zachorowania i zgonu na raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej były uzyskane w badaniach obserwacyjnych.

Badanie NORDICC (Northern European Initiative on Colorectal Cancer) było przeprowadzone w  Norwegii, Szwecji, Holandii i Polsce. Do analizy włączono niemal 85 tysięcy osób.

– Po 10 latach obserwacji osób, które poddały się kolonoskopii w porównaniu do grupy kontrolnej okazało się, że redukcja zachorowalności z powodu raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej wynosi 31 proc., a ryzyka zgonu o ok. 50 proc. – mówi prof. Michał Kamiński z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Badanie NORDICC pokazało, że redukcja ryzyka zachorowania i zgonu jest mniejsza niż szacowano dotychczas na podstawie badań obserwacyjnych.

Badacze podkreślają, że wyniki dostarczają wysokiej jakości, istotnych dowodów dotyczących skuteczności kolonoskopii przesiewowej w skali populacyjnej oraz u osób, które poddały się badaniu. Natomiast 10-letni okres obserwacji jest niewystarczający do oceny pełnego wpływu kolonoskopii przesiewowej na zachorowalność i umieralność z powodu raka jelita grubego. To dlatego – zgodnie z protokołem badania –  końcowa analiza planowana jest po 15 latach obserwacji.

Osoby biorące udział w badaniach NORDICC otrzymały pisemne zaproszenia na kolonoskopię. Pomimo ich wysłania, frekwencja wyniosła zaledwie 42 proc. Według badaczy taki odzew jest za mały, by uzyskać wysoki efekt populacyjny.

– Zgłaszalność na badania przesiewowe raka jelita grubego można zwiększyć o 40 proc.  poprzez dodanie do zaproszenia na kolonoskopię przesiewową zaproszenia do wykonania  immunochemicznego testu stolca (FIT), który stanowi alternatywną metodą przesiewową – podkreśla dr n. med. Nastazja D. Pilonis z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Testy na krew utajoną w kale FIT są obecnie prowadzone w ramach pilotażu. Wydaje się, że byłoby zasadne wprowadzenie ich jako regularnych badań  przesiewowych.

Link do artykułu Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death | NEJM

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej