Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty.

Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę i zadania farmaceutów w Polsce. W  ramach opieki farmaceutycznej nad pacjentem udzielają oni świadczeń zdrowotnych. Pierwsze w naszym kraju świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych realizowane w aptekach to szczepienia ochronne. Kwalifikacja i ich wykonanie, tak jak innych świadczeń zdrowotnych, wymaga zgody pacjenta. Dr hab. nauk o zdrowiu, doktor nauk prawnych Anna Augustynowicz, prof. CMKP, opowie o zgodzie pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w aptece. Zgoda powinna być poprzedzona rzetelną i zrozumiałą informacją tak, aby pacjent był świadomy, na jakie świadczenie wyraził zgodę. Dr nauk prawnych, lekarz Dariusz Hajdukiewicz poprowadzi wykład „Obowiązek informacyjny lekarzy, farmaceutów i osób wykonujących inne zawody medyczne”, zaś wykład podsumowujący tę sesję „Farmaceuta – zawód przyszłości” wygłosi prof. dr hab. Jarosław Pinkas.

Druga część wydarzenia rozpocznie się od bloku poświęconego prawu i bezpieczeństwu w aptece. Posiadanie wiedzy z zakresu prawa umożliwia farmaceucie skuteczną i bezpieczną praktykę zawodową. Mgr Leszek Kliś przedstawi tematy: „Zmiany w prawie” oraz „Jak czytać akty prawne”. Natomiast dr nauk prawnych Lidia Janiszewska wygłosi wykład „Cybernetyczna higiena w placówce medycznej”. Dbanie o odpowiednie zabezpieczenia cyfrowe pomaga utrzymać zaufanie pacjentów i zapewnić im ochronę ich prywatności oraz danych medycznych.

Farmaceuta, oprócz posiadania wiedzy fachowej, powinien również być świadomy etycznych aspektów swojej pracy oraz angażować się w ciągłe kształcenie i edukację. Trzeci blok konferencji dotyczyć będzie etyki i edukacji w pracy farmaceuty. Kodeks Etyki Aptekarza stanowi zbiór zasad i norm postępowania, które określają etyczne standardy w pracy farmaceutów. Porównanie tego kodeksu z regulacjami etycznymi innych zawodów medycznych może dostarczyć cennych wniosków na temat specyfiki etyki farmaceutycznej oraz jej miejsca w obszarze ochrony zdrowia. Dr nauk humanistycznych Adam Skowron poruszy temat „Kodeksu Etyki Aptekarza na tle regulacji etycznych innych zawodów medycznych”. Opieka farmaceutyczna to również aktywność farmaceutów w procesie edukacji pacjentów, to wspieranie ich w zrozumieniu i przestrzeganiu zaleceń dotyczących leczenia, zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej. Lekarz Alicja Baska opowie o „Pomiarach antropometrycznych i poradnictwie w zakresie stylu życia w pracy farmaceuty”.

Więcej informacji na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/spm

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Iwona Wrześniewska-Wal wraz z Zespołem

Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej