Współpraca CMKP i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 14 czerwca podpisali porozumienie o współpracy, które dotyczy wybranych zagadnień związanych ze szkoleniem kadr medycznych.

Porozumienie dotyczy także organizowania i przeprowadzania wspólnie badań ankietowych wśród lekarzy, w szczególności rezydentów, w zakresie szkolenia specjalizacyjnego i miejsc jego realizowania.

– W tym roku przypada 70-lecie kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. Zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia podyplomowego, dlatego chcemy, we współpracy z Okręgową Radą Lekarską, rozwijać ofertę kursów realizowanych w ramach szkoleń specjalizacyjnych – podkreśla prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Teraz w Polsce szkoli się 27 tys. specjalizantów. CMKP odpowiada za akredytowanie, a później monitorowanie jakości kształcenia w placówkach szkolących specjalistów. Bardzo dbamy o to, by jednostki, które szkolą, utrzymywały najwyższy poziom.

Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej podkreśla, że współpraca badawczo-rozwojowa z CMKP jest naturalnym krokiem dla samorządu lekarzy.

– Chcemy jako izba lekarska mieć dostęp do jak najszerszego spektrum wiedzy, danych ilościowych i jakościowych o warunkach wykonywania zawodu – także dotyczących konkretnie kształcenia specjalizacyjnego – by móc w jak najlepszy sposób ukierunkowywać nasze wspólne działania na rzecz ich poprawy i wypracowywania właściwych standardów – mówi Piotr Pawliszak. – Jednocześnie jednym z podstawowych zadań, a także oczekiwań lekarzy wobec ich samorządu, jest zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego o wysokiej jakości i dostępności. Jestem przekonany, że CMKP będzie idealnym partnerem dla projektów edukacyjnych – dodał.

prof. Ryszard Gellert oraz Piotr Pawliszak Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej podpisujący porozumienie o współpracy

Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej