Współpraca CMKP i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 14 czerwca podpisali porozumienie o współpracy, które dotyczy wybranych zagadnień związanych ze szkoleniem kadr medycznych.

Porozumienie dotyczy także organizowania i przeprowadzania wspólnie badań ankietowych wśród lekarzy, w szczególności rezydentów, w zakresie szkolenia specjalizacyjnego i miejsc jego realizowania.

– W tym roku przypada 70-lecie kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. Zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia podyplomowego, dlatego chcemy, we współpracy z Okręgową Radą Lekarską, rozwijać ofertę kursów realizowanych w ramach szkoleń specjalizacyjnych – podkreśla prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Teraz w Polsce szkoli się 27 tys. specjalizantów. CMKP odpowiada za akredytowanie, a później monitorowanie jakości kształcenia w placówkach szkolących specjalistów. Bardzo dbamy o to, by jednostki, które szkolą, utrzymywały najwyższy poziom.

Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej podkreśla, że współpraca badawczo-rozwojowa z CMKP jest naturalnym krokiem dla samorządu lekarzy.

– Chcemy jako izba lekarska mieć dostęp do jak najszerszego spektrum wiedzy, danych ilościowych i jakościowych o warunkach wykonywania zawodu – także dotyczących konkretnie kształcenia specjalizacyjnego – by móc w jak najlepszy sposób ukierunkowywać nasze wspólne działania na rzecz ich poprawy i wypracowywania właściwych standardów – mówi Piotr Pawliszak. – Jednocześnie jednym z podstawowych zadań, a także oczekiwań lekarzy wobec ich samorządu, jest zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego o wysokiej jakości i dostępności. Jestem przekonany, że CMKP będzie idealnym partnerem dla projektów edukacyjnych – dodał.

prof. Ryszard Gellert oraz Piotr Pawliszak Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej podpisujący porozumienie o współpracy

Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej