Współpraca CMKP i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 14 czerwca podpisali porozumienie o współpracy, które dotyczy wybranych zagadnień związanych ze szkoleniem kadr medycznych.

Porozumienie dotyczy także organizowania i przeprowadzania wspólnie badań ankietowych wśród lekarzy, w szczególności rezydentów, w zakresie szkolenia specjalizacyjnego i miejsc jego realizowania.

– W tym roku przypada 70-lecie kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. Zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia podyplomowego, dlatego chcemy, we współpracy z Okręgową Radą Lekarską, rozwijać ofertę kursów realizowanych w ramach szkoleń specjalizacyjnych – podkreśla prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Teraz w Polsce szkoli się 27 tys. specjalizantów. CMKP odpowiada za akredytowanie, a później monitorowanie jakości kształcenia w placówkach szkolących specjalistów. Bardzo dbamy o to, by jednostki, które szkolą, utrzymywały najwyższy poziom.

Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej podkreśla, że współpraca badawczo-rozwojowa z CMKP jest naturalnym krokiem dla samorządu lekarzy.

– Chcemy jako izba lekarska mieć dostęp do jak najszerszego spektrum wiedzy, danych ilościowych i jakościowych o warunkach wykonywania zawodu – także dotyczących konkretnie kształcenia specjalizacyjnego – by móc w jak najlepszy sposób ukierunkowywać nasze wspólne działania na rzecz ich poprawy i wypracowywania właściwych standardów – mówi Piotr Pawliszak. – Jednocześnie jednym z podstawowych zadań, a także oczekiwań lekarzy wobec ich samorządu, jest zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego o wysokiej jakości i dostępności. Jestem przekonany, że CMKP będzie idealnym partnerem dla projektów edukacyjnych – dodał.

prof. Ryszard Gellert oraz Piotr Pawliszak Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej podpisujący porozumienie o współpracy

Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej