Wytyczne dla farmaceutów dotyczące wykonywania pomiarów, które pomogą ocenić stan odżywienia pacjenta

Zespół do spraw Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego razem z prof. Ryszardem Gellertem, dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i dr n. prawn., lek. med. Iwoną Wrześniewską-Wal, p.o. kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP opracowali „Wytyczne dla farmaceutów dotyczących wykonywania pomiarów podstawowych parametrów antropometrycznych i wykorzystania ich do oceny stanu odżywienia pacjenta”.

Wytyczne wskazują na kluczowe metody wykorzystywane w rozpoznawaniu nadmiernej masy ciała. Zalicza się do nich: pomiar masy ciała i wzrostu oraz obliczany na ich podstawie wskaźnik BMI (masa ciała (kg) podzielony przez kwadrat wzrostu (m²), pomiar obwodu w talii oraz wskaźnik talia-biodra. Na ich podstawie farmaceuta oceni stan odżywienia pacjenta i wyda stosowne rekomendacje np.: zaleci kontakt z lekarzem lub podejmie działania edukacyjne.

Farmaceuci – po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizowanego przez CMKP – mogą wykonywać w aptekach badania wskaźników antropometrycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę). W CMKP w tym roku odbyło się 28 kursów kwalifikacyjnych dotyczących wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników przez farmaceutów w zakresie zaleconej farmakoterapii. Wzięło w nich udział 445 osób. Kolejne edycje są planowane w przyszłym roku.

Otyłość jest zaliczona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do jednej z ”epidemii XXI wieku”. Uważa się, że do 2025 r. nawet co czwarta osoba na świecie (2,7 mld ludzi) może cierpieć z powodu nadwagi lub otyłości. W Polsce – według danych opublikowanych przez GUS – u 56,6 proc.  dorosłej populacji stwierdzono nadwagę lub otyłość. Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania nadwagi i otyłości są właśnie pomiary antropometryczne.

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej