Wytyczne dla farmaceutów dotyczące wykonywania pomiarów, które pomogą ocenić stan odżywienia pacjenta

Zespół do spraw Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego razem z prof. Ryszardem Gellertem, dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i dr n. prawn., lek. med. Iwoną Wrześniewską-Wal, p.o. kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP opracowali „Wytyczne dla farmaceutów dotyczących wykonywania pomiarów podstawowych parametrów antropometrycznych i wykorzystania ich do oceny stanu odżywienia pacjenta”.

Wytyczne wskazują na kluczowe metody wykorzystywane w rozpoznawaniu nadmiernej masy ciała. Zalicza się do nich: pomiar masy ciała i wzrostu oraz obliczany na ich podstawie wskaźnik BMI (masa ciała (kg) podzielony przez kwadrat wzrostu (m²), pomiar obwodu w talii oraz wskaźnik talia-biodra. Na ich podstawie farmaceuta oceni stan odżywienia pacjenta i wyda stosowne rekomendacje np.: zaleci kontakt z lekarzem lub podejmie działania edukacyjne.

Farmaceuci – po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizowanego przez CMKP – mogą wykonywać w aptekach badania wskaźników antropometrycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę). W CMKP w tym roku odbyło się 28 kursów kwalifikacyjnych dotyczących wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników przez farmaceutów w zakresie zaleconej farmakoterapii. Wzięło w nich udział 445 osób. Kolejne edycje są planowane w przyszłym roku.

Otyłość jest zaliczona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do jednej z ”epidemii XXI wieku”. Uważa się, że do 2025 r. nawet co czwarta osoba na świecie (2,7 mld ludzi) może cierpieć z powodu nadwagi lub otyłości. W Polsce – według danych opublikowanych przez GUS – u 56,6 proc.  dorosłej populacji stwierdzono nadwagę lub otyłość. Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania nadwagi i otyłości są właśnie pomiary antropometryczne.

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej