XX konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Nerek

Trzydziestu prelegentów wzięło udział w XX. konferencji naukowej zorganizowanej online z okazji Światowego Dnia Nerek. Wydarzenie realizowane było w studiu nagrań mieszczącym się w Domu Nauki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W tym roku odbywało się pod hasłem: „Zdrowie nerek dla wszystkich – przygotowania na nieoczekiwane, wspieranie pacjentów z grup ryzyka”.

Wykład inauguracyjny na temat „Choroba nerek, otyłość, cukrzyca, przewlekła choroba nerek” wygłosił prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Raport o stanie dializoterapii za 2002 r. przedstawili: prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i konsultant krajowy ds. nefrologii oraz prof. Alicja Dębska-Ślizień, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Dane do raportu pochodziły z ośrodków dializ w Polsce.

– Mamy obecnie ponad 20 tys. pacjentów dializowanych otrzewnowo i hemodializowanych – podał prof. Gellert. – Ta liczba utrzymuje się na stabilnym poziomie od kilkunastu lat. Mały spadek był, gdy zaczął się COVID-19. Wśród osób dializowanych 60 proc. to mężczyźni, a 40 proc. – kobiety. Co warto podkreślić, wśród osób dializowanych najwięcej było pacjentów po 65 roku życia, natomiast osoby w wieku 20-44 lat stanowią tylko 11 proc.

Prof. Gellert podał, że średnia dla Polski to 500 osób dializowanych na milion mieszkańców.

Prof. Alicja Dębska-Ślizień przekazała, że w 2022 roku w Polsce przeszczepiono 786 dializowanych biorców nerki, co stanowiło 3,12 proc. chorych. Natomiast w ubiegłym roku w sumie w Polsce odbyło się 834 przeszczepień nerki, w tym nerki i trzustki oraz nerki i wątroby, w tym 73 przeszczepione nerki pochodziły od dawcy żywego.

– Cieszy nas, że wzrasta liczba przeczepień od dawców żywych – podkreślała prof. Alicja Dębska-Ślizień. – W transplantologii mieliśmy duży kryzys, gdy ogłoszono stan pandemii, ale już na szczęście się odbiliśmy.

Prof. Alicja Dębska-Ślizień dodała, że nadal w Polsce – na tle innych krajów Europy – transplantacji przeprowadza się dużo mniej.

– Dwa razy więcej transplantacji przeprowadzanych jest w Hiszpanii – podała prof. Dębska-Ślizień. – Wynika to z większej liczby dawców zmarłych i żywych, ale także z tego, że w Hiszpanii bardzo dobrze działa pobieranie narządów na niebijącym sercu. W Polsce w tej materii mamy jeszcze dużo do zrobienia. Myślę, że łatwiej będzie nam pozyskiwać dawców, gdy uda się wprowadzić opiekę koordynowaną dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – dodała.

„Model organizacji opieki ambulatoryjnej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek” w grudniu 2022 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Prof. Alicja Dębska-Ślizień podkreśliła, że cieszy ją to, że powoli rośnie liczba osób, którym nerka jest przeszczepiana wyprzedzająco, czyli transplantacja odbywa się przed rozpoczęciem leczenia dializami. W ubiegłym roku przeprowadzono 88 takich operacji. W Polsce żyje ok. 15 tysięcy osób z przeszczepioną nerką.

Prof. Wojciech Bik, prof. Ryszard Gellert oraz prof. CMKP Janusz Ostrowski w studiu CMKP podczas konferencji Zdrowe nerki dla wszystkich
Troje ekspertów w studiu podczas konferencji online Zdrowe nerki dla wszystkich
prof. Ryszard Gellert podczas konferencji online Zdrowe nerki dla wszytskich
Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej