Zakład Fizjologii Klinicznej CMKP zbada mechanizmy rozwoju niewydolności prawej komory serca

Jakie czynniki powodują rozwój niewydolności prawej komory serca? – odpowiedzi na takie pytanie w ramach projektu naukowo-badawczego poszukają dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP, kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP we współpracy z dr hab. Yvanem Devaux z Institute of Health w Luksemburgu, Katedrą i Kliniką Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP i Narodowym Instytutem Kardiologii.

W ramach konkursu OPUS 24 LAP Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na projekt pn.: Długie niekodujące RNA w prawokomorowej niewydolności serca: krok w kierunku spersonalizowanej opieki zdrowotnej. CMKP jest liderem w tym projekcie.

– Dotychczas większość badań dotyczyła lewej komory serca, głównie dlatego, że takie choroby jak zawał serca czy choroba wieńcowa dotyczą lewej komory. Prawa komora była od lat zaniedbywana, a jest równie ważna jak lewa, dlatego w tym projekcie chcemy poszukać przyczyn niewydolności prawej komory serca – mówi dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP. – Lewa komora serca toczy krew do całego ciała, jest bardziej obciążona, natomiast prawa toczy tylko do płuc. Prawa komora serca pompuje krew pod mniejszym ciśnieniem i ma cieńszą ścianę, przez to też potrzebuje mniej tlenu. Jednak są dwie choroby, które dotyczą tylko prawej komory serca – to nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory, do której dochodzi z powodu wcześniejszej niewydolności lewej komory – dodaje.

Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP tłumaczy, że gdy lewa komora jest niewydolna, wtedy nie ma siły pompować krwi z płuc i ta zaczyna tam zalegać, powoduje wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych i obciąża prawą komorę serca prowadząc do jej niewydolności.

– Do tej pory badania były nastawione na znalezienie leków związanych z niewydolnością lewej komory serca, a my w tym nowym, międzynarodowym projekcie chcemy poszukać przyczyn niewydolności prawej komory serca. Gdy uda nam się ustalić te przyczyny, wtedy łatwiej będzie poszukać skutecznych metod leczenia – dodaje dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP.

Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP podkreśla, że w 4-letnim projekcie będą mieć dwa główne zadania. Po pierwsze chcą znaleźć czynniki odpowiedzialne za rozwój niewydolności prawej komory serca wśród cząsteczek niekodującego RNA, szczególnie tych najbardziej złożonych tzw. długich niekodujących RNA. Po drugie – wspólnie z naukowcami z Luksemburga – na podstawie badań molekularnych chcą sprawdzić, czy w ten sposób zidentyfikowane cząsteczki mogą stać się nowymi biomarkerami uszkodzenia prawej komory serca lub punktami uchwytu dla nowych leków przeznaczonych do leczenia niewydolności prawej komory serca.

– Mamy nadzieję, że ten międzynarodowy projekt prowadzony wspólnie z Institute of Health z Luksemburga, w którym badacze podstawowi połączą siły z klinicystami, przyczyni się do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów współczesnej kardiologii: opracowania skutecznych metod zapobiegania lub leczenia niewydolności prawej komory serca – podaje dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP. – Ekspresja niektórych RNA może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania serca, a zaburzenia w ekspresji wybranych genów mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju niewydolności serca. Jak wskazuje doświadczenie ze szczepionkami przeciwko wirusowi COVID-19 opartymi na mRNA, dysponujemy już odpowiednią technologią, żeby wyniki naszych badań zastosować w praktyce.

Aktualności

Utrudniony kontakt telefoniczny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji kontakt z pracownikami Biura Koordynacji Kształcenia oraz Działu Postępowań Kwalifikacyjnych w dniach 1-5 lipca będzie utrudniony. Prosimy kontaktować się mailowo. Z utrudnienia przepraszamy.

28.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich – 25.06.2024

Niezmiernie miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyły się aż trzy obrony rozpraw doktorskich. Lek. Dorota Kuryga z Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zaburzenia oddychania podczas snu w przebiegu nagłych idiopatycznych deficytów funkcji ucha wewnętrznego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski. Lek. Agata Popielarz-Grygalewicz przedstawiła pracę […]

25.06.2024
Więcej
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej