Zakład Fizjologii Klinicznej CMKP zbada mechanizmy rozwoju niewydolności prawej komory serca

Jakie czynniki powodują rozwój niewydolności prawej komory serca? – odpowiedzi na takie pytanie w ramach projektu naukowo-badawczego poszukają dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP, kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP we współpracy z dr hab. Yvanem Devaux z Institute of Health w Luksemburgu, Katedrą i Kliniką Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP i Narodowym Instytutem Kardiologii.

W ramach konkursu OPUS 24 LAP Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na projekt pn.: Długie niekodujące RNA w prawokomorowej niewydolności serca: krok w kierunku spersonalizowanej opieki zdrowotnej. CMKP jest liderem w tym projekcie.

– Dotychczas większość badań dotyczyła lewej komory serca, głównie dlatego, że takie choroby jak zawał serca czy choroba wieńcowa dotyczą lewej komory. Prawa komora była od lat zaniedbywana, a jest równie ważna jak lewa, dlatego w tym projekcie chcemy poszukać przyczyn niewydolności prawej komory serca – mówi dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP. – Lewa komora serca toczy krew do całego ciała, jest bardziej obciążona, natomiast prawa toczy tylko do płuc. Prawa komora serca pompuje krew pod mniejszym ciśnieniem i ma cieńszą ścianę, przez to też potrzebuje mniej tlenu. Jednak są dwie choroby, które dotyczą tylko prawej komory serca – to nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory, do której dochodzi z powodu wcześniejszej niewydolności lewej komory – dodaje.

Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP tłumaczy, że gdy lewa komora jest niewydolna, wtedy nie ma siły pompować krwi z płuc i ta zaczyna tam zalegać, powoduje wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych i obciąża prawą komorę serca prowadząc do jej niewydolności.

– Do tej pory badania były nastawione na znalezienie leków związanych z niewydolnością lewej komory serca, a my w tym nowym, międzynarodowym projekcie chcemy poszukać przyczyn niewydolności prawej komory serca. Gdy uda nam się ustalić te przyczyny, wtedy łatwiej będzie poszukać skutecznych metod leczenia – dodaje dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP.

Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP podkreśla, że w 4-letnim projekcie będą mieć dwa główne zadania. Po pierwsze chcą znaleźć czynniki odpowiedzialne za rozwój niewydolności prawej komory serca wśród cząsteczek niekodującego RNA, szczególnie tych najbardziej złożonych tzw. długich niekodujących RNA. Po drugie – wspólnie z naukowcami z Luksemburga – na podstawie badań molekularnych chcą sprawdzić, czy w ten sposób zidentyfikowane cząsteczki mogą stać się nowymi biomarkerami uszkodzenia prawej komory serca lub punktami uchwytu dla nowych leków przeznaczonych do leczenia niewydolności prawej komory serca.

– Mamy nadzieję, że ten międzynarodowy projekt prowadzony wspólnie z Institute of Health z Luksemburga, w którym badacze podstawowi połączą siły z klinicystami, przyczyni się do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów współczesnej kardiologii: opracowania skutecznych metod zapobiegania lub leczenia niewydolności prawej komory serca – podaje dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP. – Ekspresja niektórych RNA może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania serca, a zaburzenia w ekspresji wybranych genów mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju niewydolności serca. Jak wskazuje doświadczenie ze szczepionkami przeciwko wirusowi COVID-19 opartymi na mRNA, dysponujemy już odpowiednią technologią, żeby wyniki naszych badań zastosować w praktyce.

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej