Zakład Fizjologii Klinicznej CMKP zbada mechanizmy rozwoju niewydolności prawej komory serca

Jakie czynniki powodują rozwój niewydolności prawej komory serca? – odpowiedzi na takie pytanie w ramach projektu naukowo-badawczego poszukają dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP, kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP we współpracy z dr hab. Yvanem Devaux z Institute of Health w Luksemburgu, Katedrą i Kliniką Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP i Narodowym Instytutem Kardiologii.

W ramach konkursu OPUS 24 LAP Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na projekt pn.: Długie niekodujące RNA w prawokomorowej niewydolności serca: krok w kierunku spersonalizowanej opieki zdrowotnej. CMKP jest liderem w tym projekcie.

– Dotychczas większość badań dotyczyła lewej komory serca, głównie dlatego, że takie choroby jak zawał serca czy choroba wieńcowa dotyczą lewej komory. Prawa komora była od lat zaniedbywana, a jest równie ważna jak lewa, dlatego w tym projekcie chcemy poszukać przyczyn niewydolności prawej komory serca – mówi dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP. – Lewa komora serca toczy krew do całego ciała, jest bardziej obciążona, natomiast prawa toczy tylko do płuc. Prawa komora serca pompuje krew pod mniejszym ciśnieniem i ma cieńszą ścianę, przez to też potrzebuje mniej tlenu. Jednak są dwie choroby, które dotyczą tylko prawej komory serca – to nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory, do której dochodzi z powodu wcześniejszej niewydolności lewej komory – dodaje.

Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP tłumaczy, że gdy lewa komora jest niewydolna, wtedy nie ma siły pompować krwi z płuc i ta zaczyna tam zalegać, powoduje wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych i obciąża prawą komorę serca prowadząc do jej niewydolności.

– Do tej pory badania były nastawione na znalezienie leków związanych z niewydolnością lewej komory serca, a my w tym nowym, międzynarodowym projekcie chcemy poszukać przyczyn niewydolności prawej komory serca. Gdy uda nam się ustalić te przyczyny, wtedy łatwiej będzie poszukać skutecznych metod leczenia – dodaje dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP.

Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP podkreśla, że w 4-letnim projekcie będą mieć dwa główne zadania. Po pierwsze chcą znaleźć czynniki odpowiedzialne za rozwój niewydolności prawej komory serca wśród cząsteczek niekodującego RNA, szczególnie tych najbardziej złożonych tzw. długich niekodujących RNA. Po drugie – wspólnie z naukowcami z Luksemburga – na podstawie badań molekularnych chcą sprawdzić, czy w ten sposób zidentyfikowane cząsteczki mogą stać się nowymi biomarkerami uszkodzenia prawej komory serca lub punktami uchwytu dla nowych leków przeznaczonych do leczenia niewydolności prawej komory serca.

– Mamy nadzieję, że ten międzynarodowy projekt prowadzony wspólnie z Institute of Health z Luksemburga, w którym badacze podstawowi połączą siły z klinicystami, przyczyni się do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów współczesnej kardiologii: opracowania skutecznych metod zapobiegania lub leczenia niewydolności prawej komory serca – podaje dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP. – Ekspresja niektórych RNA może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania serca, a zaburzenia w ekspresji wybranych genów mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju niewydolności serca. Jak wskazuje doświadczenie ze szczepionkami przeciwko wirusowi COVID-19 opartymi na mRNA, dysponujemy już odpowiednią technologią, żeby wyniki naszych badań zastosować w praktyce.

Aktualności

Prof. CMKP Sebastian Szmit kierownikiem grupy badawczej ds. zakrzepicy

Prof. CMKP Sebastian Szmit, kierownik Zakładu Kardioonkologii CMKP będzie kierował grupą badawczą do spraw zakrzepicy. Wspólnie z zespołem kardiologów i hematologów będzie analizował aspekty ryzyka prozakrzepowego oraz możliwości profilaktyki pierwotnej oraz leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych tętniczych i żylnych w onkologii klinicznej. Rada do spraw Kardio-Onkologii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego stworzyła 6 nowych grup badawczych. Gratulujemy! Więcej informacji: […]

29.02.2024
Więcej
Aktualności

Dziś upływa termin składania wniosków w wiosennym naborze na specjalizacje

Zgodnie z art. 16 c ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – 28 lutego upływa termin składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji. Od 1 marca urzędy wojewódzkie przeprowadzą ocenę formalną wniosków. Listy rankingowe zostaną opublikowane w Systemie Monitorowania Kształcenia do 7 kwietnia br. W tym postępowaniu jest dostępnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim […]

28.02.2024
Więcej
Aktualności

Powołanie przedstawicieli CMKP na przewodniczących sekcji w PTLO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO) powołał: prof. dr. hab. Wojciecha Bika na przewodniczącego Sekcji Badań Podstawowych oraz prof. CMKP Alinę Kuryłowicz na przewodniczącą Sekcji Dietetyki. Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP – prorektor został przewodniczącym Sekcji Badań Podstawowych Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Prof. Bik jest także kierownikiem Zakładu Neuroendokrynologii […]

26.02.2024
Więcej