Zakończyła się wiosenna rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne

Zakończyło się wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne. W sumie – po dwóch etapach rekrutacji – 2271 osób potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, w tym: 1461 w ramach rezydentury i 810 w trybie pozarezydenckim.

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) i na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane ostateczne listy lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wiosennym postępowaniu (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne).

W tym postępowaniu było dostępnych 4 218 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w trybie pozarezydenckim. W tej rekrutacji złożonych zostało łącznie 3304 poprawnych formalnie wniosków. Wolnych pozostało 2757 miejsc rezydenckich.

Od jesieni 2022 r. zmieniły się zasady naboru na specjalizacje lekarskie. Lekarz ubiegający się o specjalizację może w jednym wniosku dokonać maksymalnie 15 wyborów wskazując dziedzinę, województwo i tryb (rezydencki lub pozarezydencki) oraz trzy jednostki, w których chciałby realizować szkolenie specjalizacyjne. W tej rekrutacji 336 osób wybrało 15 wariantów, a aż 1159 osób aplikowało tylko na jedno miejsce.

Następujące dziedziny były najbardziej popularne wśród lekarzy (pod uwagę wzięliśmy liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze):

 1. Dermatologia i wenerologia
 2. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 3. Medycyna rodzinna
 4. Ortodoncja
 5. Psychiatria
 6. Pediatria
 7. Anestezjologia i intensywna terapia
 8. Choroby wewnętrzne
 9. Kardiologia
 10. Chirurgia stomatologiczna

Ważna informacja: Lekarz/lekarz dentysta biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora CMKP o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. Wniosek o weryfikację postępowania konkursowego powinien zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko lekarza/lekarza dentysty;
 2. miejsce i datę urodzenia;
 3. numer PESEL a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo wydania;
 4. wskazanie wybranych wariantów (dziedzina medycyny, województwo, tryb) w kolejności, w jakiej były wymienione we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Po upływie wyżej wymienionego dwudniowego terminu, wojewodowie będą mogli rozpocząć kierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

UWAGA: W związku z toczącymi się pracami nad aktualizacją systemu SMK, wystawianie skierowań przez urzędy wojewódzkie będzie możliwe od dnia 11 maja 2023 r.

Ważna informacja: Od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2023 r. wprowadzony zostanie dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego, by zakwalifikować jak najwięcej lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach priorytetowych w trybie rezydenckim.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego wezmą udział osoby niezakwalifikowane w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, które w chociaż w jednym wariancie wybrały tryb rezydencki oraz priorytetową dziedzinę medycyny i nie zostały zakwalifikowane na wcześniejszych etapach postępowania na ten wariant. Do przeprowadzania dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego będą mieć zastosowanie zasady dotyczące pierwszego i drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie naukowe Meet The Expert

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie naukowe: „Meet the Expert” organizowane wspólnie przez Collegium Iuvenum i Centrum Badań Translacyjnych. Gościem specjalnym będzie dr Jan Witowski, lekarz i naukowiec, który rewolucjonizuje dziedzinę medycznego obrazowania i diagnostyki nowotworów. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się  jak prace dr. Jana Witowskiego wpływają na rozwój medycyny! Program spotkania naukowego: 14:00 – 14:02 […]

21.09.2023
Więcej
Aktualności

W CMKP trwa Kongres Medycyny Stylu Życia

15 września rozpoczął się 4. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia pod hasłem: Continuum. Jego współorganizatorem jest Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP. Wydarzenie potrwa trzy dni. List prof. Ryszard Gellerta, dyrektora CMKP do uczestników przeczytał prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. – Jestem dumny z tego, […]

15.09.2023
Więcej
Aktualności

XI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Zapraszamy na bezpłatne badania laryngologiczne w Klinice Otolaryngologii CMKP. Na badanie nie potrzeba skierowania, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Klinika Otolaryngologii CMKP bierze aktywny udział w Europejskim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Program powstał w oparciu o wytyczne Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi oraz EHNS (European Head & Neck Society) i jest […]

14.09.2023
Więcej