Zapraszamy na spotkanie naukowe Meet The Expert

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie naukowe: „Meet the Expert” organizowane wspólnie przez Collegium Iuvenum i Centrum Badań Translacyjnych. Gościem specjalnym będzie dr Jan Witowski, lekarz i naukowiec, który rewolucjonizuje dziedzinę medycznego obrazowania i diagnostyki nowotworów. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się  jak prace dr. Jana Witowskiego wpływają na rozwój medycyny!

Program spotkania naukowego:

14:00 – 14:02 | Powitanie uczestników
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekielko – Witkowska

14:02 – 14:04 | Wprowadzenie do projektu: „Meet the Expert”
Dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, Prof. CMKP

14:04 – 14:10 | Przedstawienie sylwetki i dokonań eksperta
Dr hab. n. med. Szymon Darocha, Prof. CMKP

14:10 – 14:55 | Wdrażanie modelu sztucznej inteligencji do praktyki klinicznej.
Dr n. med. Jan Witowski

14:55 – 15:10 | Dyskusja

GOŚĆ SPECJALNY - dr n. med. Jan Witowski

Dr Jan Witowski to ceniony lekarz i naukowiec specjalizujący się w przetwarzaniu obrazów medycznych w celu lepszej diagnostyki nowotworów. Uznanie przyniosły mu prace dotyczące nowatorskich metod przetwarzania i wizualizacji danych z tomografii komputerowej w celu obrazowania raka wątroby. Jednym z jego osiągnięć było stworzenie spersonalizowanych modeli wątroby przy użyciu druku 3D w celu dokładniejszego planowania zabiegów laparoskopowej resekcji tego narządu. Dr Witowski odbył staże podoktorskie na Uniwersytecie Harvarda oraz w Massachusetts General Hospital w Bostonie, podczas których pracował nad wprowadzaniem modeli sztucznej inteligencji (AI) do praktyki klinicznej, rozwijając platformę internetową do analizy obrazów medycznych. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie skupia się na wykorzystaniu AI w diagnostyce raka piersi.

Jest autorem wielu prac naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach takich jak: „Science Translational Medicine”, „Nature Machine Intelligence”, „Nature Communications”, oraz „npj Digital Medicine”. Dr Witowski to również doskonały dydaktyk, który regularnie przygotowuje materiały edukacyjne, prowadzi kursy, warsztaty oraz wykłady na temat obrazowania medycznego i nowych technologii w medycynie.

3 października 2023 godz. 14:00

Sala Rady Naukowej CMKP | Marymoncka 99/103 | Warszawa

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej