Zostały opublikowane wyniki drugiego etapu wiosennego naboru na szkolenia specjalizacyjne

17 kwietnia w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje. Lekarze i lekarze dentyści zakwalifikowani w drugim etapie postępowania mają czas do 27 kwietnia, by potwierdzić w SMK przyjęcie miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 28 kwietnia.

W ramach drugiego etapu wiosennego postępowania na specjalizacje zostało zakwalifikowanych 221 osób w trybie rezydenckim oraz 86 osób w trybie pozarezydenckich. W drugim etapie rekrutacji brali udział lekarze i lekarze dentyści, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym etapie oraz lekarze i lekarze dentyści, którzy nie potwierdzili przyjęcia miejsca, na które zostali zakwalifikowani w pierwszym etapie postępowania.

Po pierwszym etapie przyjęcie miejsca specjalizacyjnego potwierdziło 1351 osób zakwalifikowanych w trybie rezydenckim i 769 osób zakwalifikowanych w trybie pozarezydenckim. Osoby te będą mogły rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w maju br. Natomiast 269 osób zakwalifikowanych na miejsca rezydenckie oraz 128 osób zakwalifikowanych na miejsca pozarezydenckie w pierwszej turze rekrutacji nie potwierdziło zaproponowanych miejsc. Te niepotwierdzone miejsca weszły do puli drugiej tury.

Przypomnijmy, że w postępowaniu zostało złożonych łącznie 3304 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 2517 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 1620 w ramach rezydentury i 897 w trybie pozarezydenckim. Lekarze i lekarze dentyści mieli 10 dni na potwierdzenie przyznanego im miejsca.

Ważna informacja: Wojewoda będzie kierował zakwalifikowanych do jednostek szkoleniowych po opublikowaniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Przypomnijmy, że lekarz ubiegający się o specjalizację mógł w jednym wniosku dokonać maksymalnie 15 dowolnych wyborów wskazując dziedzinę, województwo i tryb, rezydencki lub pozarezydencki oraz trzy jednostki, w których chciałby realizować program specjalizacji w danym województwie.

Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Dofinansowanie na wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach priorytetowych

Projekt pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. W ramach projektu zostanie zorganizowanych m.in.: 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych. Ok. 8000 lekarzy – realizujących jedną z dwunastu specjalizacji priorytetowych – otrzyma wsparcie w kształceniu podyplomowym. W projekcie będą mogli wziąć udział […]

27.11.2023
Więcej