Zostały opublikowane wyniki drugiego etapu wiosennego naboru na szkolenia specjalizacyjne

17 kwietnia w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje. Lekarze i lekarze dentyści zakwalifikowani w drugim etapie postępowania mają czas do 27 kwietnia, by potwierdzić w SMK przyjęcie miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 28 kwietnia.

W ramach drugiego etapu wiosennego postępowania na specjalizacje zostało zakwalifikowanych 221 osób w trybie rezydenckim oraz 86 osób w trybie pozarezydenckich. W drugim etapie rekrutacji brali udział lekarze i lekarze dentyści, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym etapie oraz lekarze i lekarze dentyści, którzy nie potwierdzili przyjęcia miejsca, na które zostali zakwalifikowani w pierwszym etapie postępowania.

Po pierwszym etapie przyjęcie miejsca specjalizacyjnego potwierdziło 1351 osób zakwalifikowanych w trybie rezydenckim i 769 osób zakwalifikowanych w trybie pozarezydenckim. Osoby te będą mogły rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w maju br. Natomiast 269 osób zakwalifikowanych na miejsca rezydenckie oraz 128 osób zakwalifikowanych na miejsca pozarezydenckie w pierwszej turze rekrutacji nie potwierdziło zaproponowanych miejsc. Te niepotwierdzone miejsca weszły do puli drugiej tury.

Przypomnijmy, że w postępowaniu zostało złożonych łącznie 3304 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 2517 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 1620 w ramach rezydentury i 897 w trybie pozarezydenckim. Lekarze i lekarze dentyści mieli 10 dni na potwierdzenie przyznanego im miejsca.

Ważna informacja: Wojewoda będzie kierował zakwalifikowanych do jednostek szkoleniowych po opublikowaniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Przypomnijmy, że lekarz ubiegający się o specjalizację mógł w jednym wniosku dokonać maksymalnie 15 dowolnych wyborów wskazując dziedzinę, województwo i tryb, rezydencki lub pozarezydencki oraz trzy jednostki, w których chciałby realizować program specjalizacji w danym województwie.

Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej