Ogłoszenia o konkursach

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs ABM/2023/3 – Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu pt. „Wpływ wielochorobowości na wielkość luki w przeżyciu całkowitym chorych na wybrane nowotwory złośliwe mieszkających na wsi, w świetle orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji”.
Planowany okres realizacji: 72 miesiące.

Szczegóły dostępne w załącznikach: