Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie 1/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta 1 do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Optymalizacja dwuetapowej diagnostyki przedoperacyjnej w leczeniu padaczki lekoopornej” w ramach konkursu nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.
 2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem/ami, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 3. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl.
 4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru.
 5. Oferty należy przesyłać w terminie od 15.04.2024 r. do 29.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nauka@cmkp.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „Nabór Konsorcjanta 1 do projektu”
 6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
 7. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: nauka@cmkp.edu.pl w terminie do dnia 29.04.2024 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta 1
Załącznik nr 1 Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta 1
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Na podstawie § 8. Postanowienia końcowe ust. 2 Regulaminu otwartego naboru Konsorcjanta 1 do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze – nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych, POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO. 

Ogłoszenie 2/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta 2 do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Optymalizacja dwuetapowej diagnostyki przedoperacyjnej w leczeniu padaczki lekoopornej” w ramach konkursu nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.
 2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem/ami, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 3. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl.
 4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru.
 5. Oferty należy przesyłać w terminie od 15.04.2024 r. do 29.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nauka@cmkp.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „Nabór Konsorcjanta 2 do projektu”
 6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
 7. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: nauka@cmkp.edu.pl w terminie do dnia 29.04.2024 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta 2
Załącznik nr 1 Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta 2
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Na podstawie § 8. Postanowienia końcowe ust. 2 Regulaminu otwartego naboru Konsorcjanta 2 do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze – nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych, POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO.