Wyniki konkursów

 1. Konkurs na Doktorant(ka)/Stypendysta(tka) w projekcie badawczym pt. „Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu CEUS-UNISONO.

  Data ogłoszenia: 14.09.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 30.09.2022 r.
  Data rozstrzygnięcia: 04.10.2022 r.
  Liczba zgłoszeń: 2

  Komisja Stypendialna zarekomendowała przyznanie stypendium naukowego Panu Kacprowi Bielakowi. 

 2. Konkurs na Doktorant(ka)/Stypendysta(tka) w projekcie badawczym pt. „Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu CEUS-UNISONO.

  Data ogłoszenia: 16.02.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 03.03.2022 r.
  Data rozstrzygnięcia: 08.03.2022 r.
  Liczba zgłoszeń: 2

  Komisja Stypendialna zarekomendowała przyznanie stypendium naukowego Panu Kacprowi Bielakowi.

 3. Konkurs na Doktorant(ka)/Stypendysta(tka) w projekcie badawczym pt. „Identyfikacja i analiza nowych markerów patogenezy w uropatogennej Escherichia coli”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

  Data ogłoszenia: 27.09.2021 r.
  Termin składania dokumentów: 11.10.2021 r.
  Data rozstrzygnięcia: 12.10.2021 r.
  Liczba zgłoszeń: 3

  Komisja Stypendialna zarekomendowała przyznanie stypendium naukowego Panu Marcinowi Rozwadowskiemu. 

 4. Konkurs na Doktorant(ka)/Stypendysta(tka) w projekcie badawczym: „Mechanizmy i potencjał terapeutyczny blokowania SGLT2/SGLT1 i NHE-1 w szczurzym modelu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wpływ płci na rozwój dysfunkcji rozkurczowej i skuteczność leczenia” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23

  Data ogłoszenia: 25.01.2023 r.

  Termin składania dokumentów: 15.02.2023 r.

  Liczba zgłoszeń: brak