Obrony

Uprzejmie zawiadamiam, że 08 września 2020 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Marty Oknińskiej

Temat rozprawy: „Wpływ wieku i płci na częstość występowania komorowych zaburzeń        rytmu serca w szczurzym modelu ostrego niedokrwienia lewej komory. Próba identyfikacji  mechanizmów powstawania arytmii.”

Promotor:  dr hab. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska ; dr hab. Marek Kiliszek

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 04 września 2020 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Michała Piłki

Temat rozprawy: „Ocena odwracalności zmian elektrokardiograficznych u chorych z wybranymi postaciami przewlekłego nadciśnienia płucnego.”

Promotor:  prof. dr hab. Marcin Kurzyna

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Lewicka ; dr hab. Paweł Balsam

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Głuchowskiej

Temat rozprawy: „Rola mikro-RNA miR-25-3p w regulacji wybranych procesów związanych z progresją raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego u człowieka.”

Promotor:  prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Girstun ; dr hab. Elżbieta Sarnowska

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 18 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Oleg Tchoriwski

Temat rozprawy: „Analiza skuteczności tomografii jądrowego rezonansu magnetycznego w ocenie morfologii nasad łuków kręgów oraz w planowaniu implantacji śrub przeznasadowych u chorych ze skoliozą idiopatyczną.”

Promotor:  dr hab. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Recenzenci: dr hab. Rafał Pankowski ; dr hab. Michał Latalski

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 maja 2020 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. wet. Magdaleny Cybulskiej

Temat rozprawy: „Opracowanie mysiego modelu hetroprzeszczepu na przykładzie raka jelita grubego.”

Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Juszczyński ; prof. dr hab. Janusz Siedlecki

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 23 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Paulina Wieszczy

Temat rozprawy: „Czynniki ryzyka raka jelita grubego u pacjentów po usunięciu gruczolaków w kolonoskopii przesiewowej.”

Promotor:  dr hab. Michał Kamiński, prof. CMKP

Recenzenci: dr hab. Marta Mańczuk ; prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 16 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Piotr Dudek

Temat rozprawy: „Ocena Wpływu różnych częstotliwości  sonikacji na przeżycie bakterii najczęściej powodujących zakażenia okołoprotezowe stawów kolanowych i biodrowych.”

Promotor:  dr hab. Dariusz Marczak, prof. CMKP

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bielecki ; prof. dr hab. Marek Synder

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 16 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Dariusza Grzeleckiego

Temat rozprawy: „Ocena przydatności kalprotektyny w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia infekcji okołoprotezowych stawów kolanowych.”

Promotor:  prof. dr hab. Jacek Kowalczewski

Recenzenci: prof. dr hab. Daniel Kotrych ; dr hab. Jacek Gągała

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 11 marca 2020 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Konrada Dudka

Temat rozprawy: „Ablacja typowego trzepotania przedsionków. Wpływ techniki ablacji i czynników demograficzno-klinicznych na skuteczność odległą zabiegu .”

Promotor:  prof. dr hab. Piotr Kułakowski

Recenzenci: dr hab. Andrzej Głowniak ; dr hab. Michał Orczykowski

—————————————————–


Uprzejmie zawiadamiam, że 06 marca 2020 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Urszula Stachowska

Temat rozprawy: „Repozycja odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej do loży otworu jako nowa metoda leczenia pełnościennych otworów plamki żółtej .”

Promotor:  prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka ; prof. dr hab. Jarosław Kocięcki

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 28 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Sebastiana Piotrowicza

Temat rozprawy: ” Analiza jakości życia chorych poddanych endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu pozaotrzewnowego oraz endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu przezotrzewnowego, której towarzyszy rozległa limfadenektomia”

Promotor:  dr hab. Jakub Dobruch, prof. CMKP

Recenzenci:  prof. dr hab. Sławomir Letkiewicz; prof. dr hab. Tomasz Szydełko

————————————————————

Uprzejmie zawiadamiam, że 12 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Aleksandry Paterek

Temat rozprawy: ” Ocena zaburzeń obiegu żelaza oraz próba ich korelacji w modelu pozawałowej niewydolności serca u szczura”

Promotor:  dr hab. Michał Mączewski, prof. CMKP

Recenzenci:  prof.  dr hab. Stefan Chłopicki; prof. dr hab. Karol Kamiński

…………………………………………………………

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Marty Piaścik-Gromada

Temat rozprawy: ” Ocena stężenia osteoprotegeryny w surowicy krwi u pacjentów z chorobą Parkinsona”

Promotor:  prof. dr hab. Urszula Fiszer

Recenzenci:  prof.  dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska; prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar

…………………………………………………………

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Pawła Bartosza

Temat rozprawy: ” Analiza kliniczna zasadności stosowania drenażu ssącego w endoprotezie stawu biodrowego – badanie porównawcze prospektywne”

Promotor:  prof. dr hab. Wojciech Marczyński

Recenzenci:  prof.  dr hab. Jarosław Deszczyński; prof. dr hab. Krzysztof Gawęda

————————————————————

Uprzejmie zawiadamiam, że 23 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Karola Deutscha

Temat rozprawy: ” Odległa ocena ablacji typowego trzepotania przedsionków metodą mapowania maksymalnych gradientów bez użycia fluoroskopii rentgenowskiej”

Promotor:  dr hab. Sebastian Stec, prof. UR

Recenzenci:   dr hab. Paweł Derejko; dr hab. Paweł Ptaszyński

————————————————————

Uprzejmie zawiadamiam, że 23 października 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Mieszka Kozikowskiego

Temat rozprawy: ” Badanie nad przydatnością obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego do oceny klinicznej stopnia zaawansowania raka stercza u chorych poddanych prostektomii radykalnej”

Promotor:  dr hab. Jakub Dobruch, prof. CMKP

Recenzenci:  prof. dr hab. Marcin Słojewski; prof. dr hab. Michał Studniarek

————————————————————

Uprzejmie zawiadamiam, że 15 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Pawła Jaworskiego

Temat rozprawy: „Ocena wyników operacyjnego leczenia cukrzycy typu 2 u pacjentów z otyłością I (BMI 30-35 kg/m).”

Promotor:  prof. dr hab.Wiesław Tarnowski

Recenzenci:  dr hab. Piotr Myśliwiec; dr hab. Michał Pędziwiatr

————————————————————

Uprzejmie zawiadamiam, że 15 października 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Artura Pytlakowskiego

Temat rozprawy: „Wpływ leczenia operacyjnego stenozy zachyłkowej kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego na jakość życia chorych.”

Promotor:  prof. dr hab. Wojciech Marczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Deszczyński; prof. dr hab. Maciej Tęsiorowski

————————————————————

Uprzejmie zawiadamiam, że 12 września 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Sławomira Zarzyckiego

Temat rozprawy: „Przydatność klinimetrycznej skali FOUR do oceny stanu świadomości pacjentów leczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii.”

Promotor:  dr hab. Michał Sobstyl

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kochanowski; prof. dr hab. Janusz Trzebicki

————————————————————

Uprzejmie zawiadamiam, że 12 września 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Piotra Malawskiego

Temat rozprawy: „Porównanie wyników leczenia przezstawowych złamań kości piętowej metodą otwartej repozycji z małoinwazyjną techniką dystrakcyjną w modyfikacji własnej .”

Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Pomianowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Napiontek; prof. dr hab. Leszek Romanowski

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 17 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Łukasza Ulatowskiego

Temat rozprawy: „Ocena wpływu oszczędzania żebra na jakość życia mierzoną kwestionariuszem BREAST-Q u pacjentek po mikrochirurgicznej rekonstrukcji piersi .”

Promotor:  dr hab. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP

Recenzenci: prof. dr hab. Jarzy Jankau; prof. dr hab. Jan Rykała

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 21 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Marcina Ambroziaka

Temat rozprawy: „Badanie elastograficzne w analizie starzenia twarzy.”

Promotor:  dr hab. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Placek; prof. dr hab. Jerzy Strużyna

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Anny Gajos-Draus

Temat rozprawy: „Naczyniowy stres oksydacyjny i jego zapobieganie przy pomocy treningu fizycznego i azotynów w modelu cukrzycy typu I u szczura. Nowa koncepcja stresu oksydacyjnego.”

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Guzik ; prof. dr hab. Maciej Jankowski

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Łukasza Kołodziejskiego

Temat rozprawy: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wybranych metod leczenia stożka rogówki.”

Promotor:  prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek

Recenzenci: dr hab. Monika Modrzejewska ; dr hab. Dorota Wyględowska-Promieńska

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Bartosza Horosza

Temat rozprawy: „Analiza wpływu wybranych czynników śródoperacyjnych, z uwzględnieniem niezamierzonej śródoperacyjnej hipotermii na przebieg pooperacyjny i pooperacyjne stężenie cytokin zapalnych u pacjentów poddanych zabiegom radykalnej cystektomii metoda otwartą.”

Promotor:  prof. dr hab. Michał Pirożyński

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Jutel ; prof. dr hab. Andrzej Piotrowski

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 22 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Adriana Brychcego

Temat rozprawy: „Analiza czynników rokowniczych i postępowania chirurgicznego w leczeniu zaburzeń zrostu w obrębie kości udowej i piszczelowej powikłanych septycznie.”

Promotor:  prof. dr hab. Wojciech Marczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Gągała ; prof. dr hab. Marek Synder

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 07 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Anny Chaber-Ciopińskiej

Temat rozprawy: „Porównanie endoskopii wąskopasmowej (NBI) i chromoendoskopii z użyciem 2% płynu Lugola we wczesnym wykrywaniu raka płaskonabłonkowego przełyku u pacjentów z nowotworami głowy i szyi: badanie prospektywne z randomizacją .”

Promotor:  prof. dr hab. Jarosław Reguła

Recenzenci: dr hab. Grażyna Jurkowska ; dr hab. Mirosław Szura

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 07 listopada 2018 r. o godz. 12.30 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Marka Bugajskiego

Temat rozprawy: „Ból związany z przesiewową kolonoskopią – analiza czynników ryzyka bólu i odczuć pacjentów.”

Promotor:  dr hab. Michał Kamiński, prof. COI

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska ; dr hab. Andrzej Białek

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 06 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Tomasza Zielińskiego

Temat rozprawy: „Ocena czynnościowa i morfologiczna zwieraczy odbytu u pacjentów przed i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego.”

Promotor:  prof. dr hab. Marek Szczepkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Dziki ; prof. dr hab. Piotr Krokowicz

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 października 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Elżbiety Sokół

Temat rozprawy: „Różnicowe składanie rejonów 3’UTR  czynników splicingowych SRSF1, SRSF2 i hnRNP A1 w kontekście regulacji ich ekspresji przez mikroRNA w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego.”

Promotor:  dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Gizak ; dr hab. Anna Wójcicka

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 października 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Kozy

Temat rozprawy: „Analiza zmian biochemicznych towarzyszących mikrocytozie krwinek czerwonych, w tym talasemii alfa, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji stanu redoks białek erytrocytarnych.”

Promotor:  dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Brojer ; prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 października 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Magdaleny Pieniężnej-Ćwirko

Temat rozprawy: „Ocena wpływu podania autogennych czynników wzrostu na przebudowę przeszczepów kostnych w stawach rzekomych trzonów kości przedramienia.”

Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Pomianowski

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Ramotowski ; dr hab. Tomasz Bielecki

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 17 października 2018 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Romana Piotrowskiego

Temat rozprawy: „Analiza – ocena farmakokinetyki oraz wpływ leku na parametry hemodynamiczne, elektrokardiograficzne i elektrofizjologiczne. Nowe spojrzenie na „stary” lek.”

Promotor:  prof. dr hab. Piotr Kułakowski

Recenzenci: prof. dr hab. Beata Średniawa ; dr hab. Marek Kiliszek

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 11 września 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Piotra Futymy

Temat rozprawy: „Wartość prognostyczna nieinwazyjnej programowej stymulacji komór u pacjentów w wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem. Badanie NIPS-ICD.”

Promotor:  prof. dr hab. Piotr Kułakowski

Recenzenci: prof. dr hab. Oskar Kowalski ; prof. dr hab. Jerzy Wranicz

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Moniki Woźniak

Temat rozprawy: „Zaburzenia funkcji narządu przedsionkowego u pacjentów z migrenowymi zawrotami głowy w aspekcie wyników wybranych badań obiektywnych układu równowagi.”

Promotor:  dr hab. Ireneusz Kantor

Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska ; prof. dr hab. Adam Stępień

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 22 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Moniki Szymańskiej

Temat rozprawy: „Czynniki predysponujące i rozwój zaburzeń preferencji seksualnych typu pedofilii.”

Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gałecki ; prof. dr hab. Marcin Wojnar

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 14 maja 2018 r. o godz. 14.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Pisery

Temat rozprawy: „Wpływ przygotowania jelita za pomocą preparatu o małej objętości  vs. preparatu standardowej objętości na zgłaszalność na jednorazową kolonoskopię przesiewową: randomizowane badania w dziedzinie zdrowia publicznego (RHS randomized health services study). Badanie VOLLOW.”

Promotor:  prof. dr hab. Jarosław Reguła

Recenzenci: dr hab. Ewa Nowakowska-Duława ; prof. dr hab. Teresa Starzyńska

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Marii Kuleckiej

Temat rozprawy: „Sekwencjonowanie regionów kodujących genomu w poszukiwaniu podłoża genetycznego wybranych chorób wieloczynnikowych.”

Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Rafał Płoski ; prof. dr hab. Przemysław Juszczyński

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Kamili Czajkowskiej

Temat rozprawy: „Ocena zmian zachowań seksualnych w latach 1992 – 2015 w populacji polskiej.”

Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gałecki ; prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 20 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Bogumiła Ramotowskiego

Temat rozprawy: „Wpływ zaprzestania palenia papierosów na zahamowanie agregacji płytek u chorych leczonych klopidogrelem.”

Promotor: prof.  dr hab. Andrzej Budaj

Recenzenci: dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK ; dr hab. Wiktor Kuliczkowski

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 15 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Natalii Żeber-Lubeckiej

Temat rozprawy: „Metagenomika 16S rRNA w analizie profili bakteryjnych stolca na przykładzie dzieci przedwcześnie urodzonych, dorosłych z zespołem jelita nadwrażliwego oraz otyłych myszy.”

Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Siedlecki ; prof. dr hab. Przemysław Juszczyński

————————————————————–

 

Uprzejmie zawiadamiam, że 30 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Anny Pietrzak

Temat rozprawy: „Ocena wymagających hospitalizacji powikłań po kolonoskopii profilaktycznej.”

Promotor:  dr hab.Andrzej Mróz

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska ; dr hab. Grażyna Jurkowska

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 29 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Mirosława Zająca

Temat rozprawy: „Jednoczesny pomiar transportu wielu jonów przez warstwę ludzkich komórek nabłonka oskrzelikowego linii 16HBE14q – badanie mechanizmu patogenezy mukowiscydozy.”

Promotor: prof. dr hab.Krzysztof Dołowy

Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska ; prof. dr hab. Paweł Szulczyk

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Krzysztofa Hermanowicza

Temat rozprawy: „Analiza porównawcza wyników leczenia operacyjnego uszkodzeń więzadła bocznego piszczelowego stawu kolanowego w zależności od czasu pomiędzy urazem a zabiegiem operacyjnym.”

Promotor: prof. dr hab.Jacek Kowalczewski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kwiatkowski ; prof. dr hab. Marcin Sibiński

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Julii Macias

Temat rozprawy: „Rola sonikacji w diagnostyce biofilmu endoprotez stawowych powikłanych zapalnie.”

Promotor: prof. dr hab.Wojciech Marczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Gągała ; prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 23 października 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Misiorowskiej

Temat rozprawy: „Ocena zależności stężenia 25(OH)D u ciężarnych od deklarowanej przez przez nie suplementacji oraz zależności stężenia 25(OH)D we krwi pępowinowej od zaopatrzenia matki w witaminę D.”

Promotor: prof. dr hab.Wojciech Zgliczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Smolarczyk ; prof. dr hab. Grzegorz Kamiński

————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 23 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Marka Strumińskiego

Temat rozprawy: „Ocena krwawienia w okresie okołooperacyjnym przy całkowitej pierwotnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od leku zastosowanego w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – analiza porównawcza.”

Promotor: prof. dr hab.Jacek Kowalczewski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pomianowski ; prof. dr hab. Marcin Sibiński

—————————————————————-

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Filipa Ambrożkiewicza

Temat rozprawy: „Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Jarosz ; prof. dr hab. Rafał Płoski

—————————————————————-

Uprzejmie zawiadamiam, że 17 października 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Kornelii Zaręba

Temat rozprawy: „Profil psychospołeczny pacjentek, które podjęły decyzję o terminacji ciąży  ze wskazań medycznych”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska ; prof. dr hab. Mariusz Zimmer

——————————————————–

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 września 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Katarzyny Kubiak-Balcerewicz

Temat rozprawy: „Perfuzyjna  tomografia komputerowa mózgu w diagnostyce przyczyn ostrych ogniskowych objawów neurologicznych: udar niedokrwienny mózgu vs. napady padaczkowe”

Promotor: dr hab. Urszula Fiszer

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz ; prof. dr hab. Adam Stępień

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 18 września 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Hanny Kędzierskiej

Temat rozprawy: „Wpływ czynnika splicingowego  SRSF2 na regulację apoptozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”

Promotor: dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Zabel ; prof. dr hab. Janusz Siedlecki

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 18 września 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Marka Gryzika

Temat rozprawy: „Wpływ toksyny bakteryjnej Listeriozyny O oraz jej mieszanin z przeciwciałem anty-CD20 na ludzkie limfocyty oraz limfocytarne linie komórkowe”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Promotor pomocniczy: dr Grażyna Hoser

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Chlimończyk; prof. dr hab. Jan Walewski

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Jarosława Jabłońskiego

Temat rozprawy: „Wpływ rotacji elementu udowego endoprotezy stawu kolanowego na wyniki kliniczne i subiektywną ocenę chorego”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Kowalczewski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kwiatkowski; prof. dr hab. Marek Sibiński

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Agaty Bogołowskiej-Stieblich

Temat rozprawy: „Ocena wpływu operacyjnego leczenia otyłości na wybrane parametry układu sercowo-naczyniowego”

Promotor: dr hab. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong; prof. dr hab. Krzysztof Paśnik

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 14 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Magdaleny Rudzińskiej

Temat rozprawy: „Rola Prox1 w ścieżkach sygnalizacyjnych kontrolujących przerzutowanie zróżnicowanych raków tarczycy”

Promotor: prof. dr hab. Barbara Czarnocka

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Brzeziańska-Lasota; prof. dr hab. Marek Ruchała

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 14 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Rafała Mańczaka

Temat rozprawy: „Szacowanie rokowniczych wskaźników hemodynamicznych za pomocą badań nieinwazyjnych u pacjentów z nadciśnieniem płucnym”

Promotor: prof. dr hab. Adam Torbicki

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Sobkowicz; prof. dr hab. Tomasz Pasierski

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 14 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Łukasza Palucha

Temat rozprawy: „Ewolucja parametrów elastograficznych zmian jatrogennych w żyle odpiszczelowej powstałych w wyniku skleroterapii. Wykorzystanie elastografii ultrasonograficznej do oceny czasu trwania zakrzepicy żylnej”

Promotor: dr hab. Bartłomiej Noszczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Agata Majos; prof. dr hab. Piotr Szopiński

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 30 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Piotra Dudka

Temat rozprawy: „Wpływ wyrównania niedoboru testosteronu na jakość życia , skład ciała, gęstość mineralną kości, stężenie leptyny i białka C-reaktywnego u starszych mężczyzn z zależnym od wieku hipogonadyzmem: prospektywne badanie kontrolowane z zastosowaniem placebo”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Kunert-Radek, prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Agnieszki Piliszek-Knyps

Temat rozprawy: „Ocena przydatności rezonansu magnetycznego w określeniu czasu wystąpienia wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Walecki

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. Marek Sąsiadek

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Szymona Darochy

Temat rozprawy: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnej angioplastyki balonowej tętnic płucnych u pacjentów z przewlekłym nadciśnieniem płucnym zakrzepowo-zatorowym”

Promotor: dr hab. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

Recenzenci: dr hab. Aleksander Araszkiewicz, dr hab. Grzegorz Kopeć

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 12 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Michała Skrzypczyka

Temat rozprawy: „Wartość kliniczna oceny endoskopowej guzów pęcherza moczowego”

Promotor: dr hab. Jakub Dobruch

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr L. Chłosta, dr hab. Zbigniew Jabłonowski

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 12 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Mariana Malinowskiego

Temat rozprawy: „Wpływ suplementacji hormonalnej na stężenie wybranych adipokin po ovariectomi – model eksperymentalny”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Bajor, prof. dr hab. Tomasz Pertyński

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 21 marca 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Anny Rupniewskiej-Ładyko

Temat rozprawy: „Ocena wpływu premedykacji gabapentyną na intensywność bólu oraz wystepowanie wymiotów w okresie pooperacyjnym u osób otyłych, poddanych rękawowemu zmniejszeniu żołądka”

Promotor: prof. dr hab. Michał Pirożyński

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Gaszyński, prof. dr hab. Jerzy Wordliczek

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 20 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Tomasza Jakutowicza

Temat rozprawy: „Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej u królików z wykorzystaniem   przeszczepów chondrocytów auto- i allogenicznych – badania porównawcze”

Promotor: dr hab. Jarosław Czubak, prof. nadzw. CMKP

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz, prof. dr hab. Wojciech Marczyński

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 8 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Michała Ciebiery

Temat rozprawy: „Ocena korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 i transformującego czynnika wzrostu beta3 w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia mięśniaków macicy w wybranych populacjach kobiet”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuka, prof. dr hab. Roman Smolarczyk

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 6 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Marcina Nowaka

Temat rozprawy: „Pomiar ciężkości powikłań w ocenie wyników leczenia zespołu kanału nadgarstka endoskopową metodą Krishnana”

Promotor: dr hab. Bartłomiej Noszczyk

Recenzenci: dr hab. Jan Rykała, dr hab. Jerzy Jankau

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 6 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Żanety Nitek

Temat rozprawy: „Ocena morfometryczna chrząstki stawu kolanowego wykorzystaniem wybranych technik rezonansu magnetycznego (MR) w poszczególnych grupach wiekowych”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Walecki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz, prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 21 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Kalisz

Temat rozprawy: „Ocena wydzielania adiponektyny całkowitej i frakcji adiponektyny wysokocząsteczkowej w pozawałowej niewydolności serca u szczura”

Promotor: dr hab. Wojciech Bik, prof. CMKP

Promotor pomocniczy: dr Lidia Martyńska

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Winczyk, dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaręba

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 14 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Ewy Pilichowskiej-Paszkiet

Temat rozprawy: „Echokardiograficzna ocena funkcji i geometrii lewego przedsionka u pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kułakowski

Promotor pomocniczy: dr Beata Zaborska

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec, dr hab. Andrzej Tomaszewski, prof. UM

________________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Agnieszki Pomianowskiej

Temat rozprawy: „Zastosowanie płaszczyzn promienistych oraz metody mapowania T2* w obrazowaniu struktur stawu biodrowego u chorych z konfliktem udowo-panewkowym”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Walecki

Recenzenci: dr hab. Jarosław Czubak, prof. CMKP, dr hab. Ewa Kluczewska

________________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Zofii Grzywocz

Temat rozprawy: „Wpływ czynników wzrostu uwalnianych przez ludzką owodnię na komórki śródbłonka pępowiny (HUVEC), komórki jednojądrzaste szpiku oraz komórki nowotworowe linii Jurkat”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Promotor pomocniczy: dr Grażyna Hoser

Recenzenci: dr hab. Piotr Czekaj, prof. SUM, dr hab. Dariusz Szukiewicz