Postępowania profesorskie prowadzone w CMKP

Postępwanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Arturowi Niedzielskiemu, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Jakubowi Dobruchowi, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 18.12.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jakubowi Dobruchowi, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Alinie Gajewskiej, prof. IFiŻZ PAN

Uchwała RN CMKP z dnia 27.11.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Alinie Gajewskiej, prof. IFiŻZ PAN


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Maciejowi Śmietańskiemu

Uchwała RN CMKP z dnia 27.11.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr. hab. Maciejowi Śmietańskiemu


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Andrzejowi Mrozowi, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 25.09.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr. hab. Andrzejowi Mrozowi, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 26.06.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Bartłomiejowi Noszczykowi, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 27.03.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Bartłomiejowi Noszczykowi, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Marcinowi Kurzynie, prof CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 25 kwietnia 2018 r. w spawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Marcinowi Kurzynie, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Teresie Jackowskiej, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 26.09.2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Teresie Jackowskiej, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wojciechowi Bikowi, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 28.02.2018r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Wojciechowi Bikowi, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Hennig, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 28.02.2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Ewie Hennig, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Adamowi Czaplińskiemu, prof. UWM

Uchwała RN CMKP z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Adamowi Czaplińskiemu


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Jarosławowi Czubakowi, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 30.11.2016 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Jarosławowi Czubakowi, prof. CMKP


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Markowi Szczepkowskiemu, prof. AWF

Uchwała RN CMKP z dnia 22.06.2016 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Markowi Szczepkowskiemu, prof. AWF


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Iwonie Grabskiej-Liberek, prof. UTH

Uchwała RN CMKP z dnia 22.06.2016 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Iwonie Grabskiej-Liberek, prof. UTH


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Jackowi Kowalczewskiemu, prof. CMKP

Uchwała RN CMKP z dnia 16.12.2015 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Jackowi Kowalczewskiemu, prof. CMKP