Warsztaty i szkolenia

REKRUTACJA na szkolenia oraz warsztaty ICD-11 rozpoczęta

REKRUTACJA:  https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1053-rekrutacja_do_projektu.html

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwania się klasyfikacją ICD-11” – (I etap).

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego współrealizuje projekt wspierający dostosowanie Klasyfikacji ICD-11 do warunków polskich. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia (Lider projektu) oraz Centrum e-Zdrowia (Partner projektu).

Celem szkoleń i warsztatów jest przybliżenie przyszłym użytkownikom problematyki ICD-11.

Szkolenia i warsztaty dedykowane przyszłym użytkownikom klasyfikacji ICD-11 są bezpłatne.

W szkoleniu e-learningowym (do samokształcenia) mogą wziąć udział:

  • pracownicy podmiotów leczniczych, które mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – zarówno osoby wykonujące zawody medyczne, jak i pracownicy administracji (w tym działy zajmujące się statystyką czy IT) oraz pracownicy NFZ.

W warsztatach online mogą wziąć udział:

  • pracownicy dydaktyczni uczelni medycznych oraz CMKP;
  • pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, zatrudnieni w sekcjach epidemiologii, oraz epidemiolodzy zatrudnieni w uniwersytetach medycznych lub instytutach naukowo-badawczych;
  • koderzy przyczyn zgonu Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i warsztatach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń i warsztatów.

Rejestracja na szkolenia i warsztaty

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1053-rekrutacja_do_projektu.html

W przypadku pytań w sprawach dotyczących procesu rekrutacji, prosimy o kontakt z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia: ICD11szkolenia@mz.gov.pl

Procedura udziału w Projekcie

  1. Uczestnik musi zostać zarejestrowany w Projekcie przez Lidera (MZ)
  2. Uczestnik projektu, po zakwalifikowaniu przez Departament Lecznictwa, otrzyma wiadomość z linkiem w celu zapisania się na wybrany kurs i założenia profilu na stronie CMKP.   

W przypadku pytań w sprawach dotyczących organizacji szkoleń i warsztatów, prosimy o kontakt z ekspertką ds. szkoleń, którą z ramienia CMKP jest p. Paulina Kowalska: paulina.kowalska@cmkp.edu.pl

Materiały do pobrania

Regulamin szkoleń i warsztatów

Harmonogram warsztatów

Program warsztatów

Program szkoleń