ICD-11

baner UE

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia realizuje projekt pn.:„Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwania się klasyfikacją ICD-11” (I etap), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 : Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych).

26 lutego 2021 r. CMKP podpisało Umowę o Partnerstwie z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia na rzecz wspólnej realizacji projektu.

26 marca 2021 r. wydana została decyzja o dofinansowaniu projektu nr: POWR.05.02.00-00-0004/20-00/1212/2021/51.

Cele Projektu:

 • dostosowanie do warunków polskich jedenastej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) oraz zestawu instrumentów WHO wspomagających przyszłych użytkowników tej klasyfikacji (I etap prac);
 • nabycie/pogłębienie wiedzy o klasyfikacji ICD-11 oraz podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z ICD-11 przez ok. 400 osób.

CMKP będzie koordynować prace grupy tłumaczy i ekspertów nad tłumaczeniem klasyfikacji ICD-11. Przeprowadzi szkolenia i warsztaty dla przyszłych użytkowników klasyfikacji ICD-11. Pracownicy podmiotów leczniczych, wykładowcy uczelni medycznych, koderzy przyczyn zgonów GUS, osoby prowadzące analizy epidemiologiczne zwiększą swoje kompetencje w zakresie wiedzy o ICD-11 i narzędzi wspierających jej prawidłowe użytkowanie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 31.12.2023

Całkowita wartość projektu: 9 283 343,34 zł, w tym budżet CMKP: 4 216 408,90 zł.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 7 813 790,08 zł, w tym budżet CMKP: 3 548 951,37 zł.

Projekt realizują trzy podmioty:

 1. Departament Lecznictwa Ministerstwo Zdrowia (Lider),
 2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Partner)
 3. Centrum e-Zdrowia (Partner).

Główne etapy realizacji projektu:

 • opracowanie I wersji polskiej klasyfikacji ICD-11;
 • weryfikacja polskiej wersji tłumaczenia ICD-11 przez ekspertów merytorycznych CMKP i ekspertów zewnętrznych (I etap prac);
 • weryfikacja oraz akceptacja klasyfikacji ICD-11 przez konsultantów krajowych;
 • przygotowanie narzędzi wspomagających korzystanie z klasyfikacji ICD-11 przez polskiego użytkownika;
 • opracowanie programów szkoleniowych i warsztatowych;
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla przyszłych użytkowników klasyfikacji ICD-11;
 • opracowanie programu wdrażania klasyfikacji ICD-11 w Polsce, w tym koncepcja dostosowania krajowego systemu informacji w ochronie zdrowia do ICD-11.

Osoby zaangażowane w prace projektowe:

 • tłumacze/tłumaczki;
 • eksperci/ekspertki weryfikujące pierwsze tłumaczenie klasyfikacji ICD-11;
 • Konsultanci krajowi;
 • 400 pracowników podmiotów leczniczych uczestniczących w szkoleniach i warsztatach.

Zespół projektowy w CMKP:

Koordynator merytoryczny projektu ds. dostosowania ICD-11 do warunków polskich
dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP

Tel.: 22 56 01 150
e-mail: janusz.ostrowski@cmkp.edu.pl

Ekspert ds. jakości tłumaczenia klasyfikacji ICD-11
dr hab. n. med. Jacek Bil, prof. CMKP

Tel.: 22 50 80 100
e-mail: jacek.bil@cmkp.edu.pl

Koordynator merytoryczny projektu ds. szkoleń i warsztatów
dr Wojciech Stefan Zgliczyński

Tel.: 22 56 01 160
e-mail: wzgliczynski2@cmkp.edu.pl

Kierownik Projektu (szczegółowe informacje o projekcie) 
dr Irena Jackiewicz
tel.: 22 56 01 067
e-mail: ijackiewicz@cmkp.edu.pl

Koordynator ds. harmonizacji interdyscyplinarnych definicji ICD-11
dr Iwona Wrześniewska-Wal
tel. 22 56 01 041
e-mail: iwrzesniewska@cmkp.edu.pl


Komitet Sterujący Projektu:

W skład KSP wchodzi po dwóch przedstawicieli Lidera i każdego z Partnerów Projektu. Ze strony:

Lidera: Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa

Michał Marek, Koordynator projektu

CMKP: prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

Karolina Włodarczyk

CEZ: Rafał Wójcik, Dyrektor Generalny, Centrum e-Zdrowia

Wiktor Rynowiecki, Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia


Uczestnicy projektu:

Projekt jest skierowany do lekarzy wszystkich dziedzin medycyny, pracowników podmiotów leczniczych, wykładowców uczelni medycznych, koderów przyczyn zgonów GUS, osób prowadzących analizy epidemiologiczne – użytkowników klasyfikacji ICD-11.

Nabór do udziału w warsztatach i szkoleniach będzie prowadził Lider Projektu: Departament Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia.


Etapy realizacji projektu

Etap I Tłumaczenie klasyfikacji ICD-11 maj – wrzesień 2022

Etap II Pierwsza weryfikacja tłumaczenia przez ekspertów dziedzinowych październik 2022 – październik 2023

Etap III Weryfikacja oraz akceptacja tłumaczenia przez konsultantów krajowych  czerwiec – grudzień 2023

Etap IV warsztaty i szkolenia z zakresu ICD-11 wrzesień – grudzień 2023.

Nabór na szkolenia został zakończony. 


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

 1. Opracowanie i udostępnienie polskiej przedpremierowej wersji (pre-release version) klasyfikacji ICD-11 (I etap prac).
 2. Opracowanie i udostępnienie narzędzi wspomagających przyszłych użytkowników klasyfikacji ICD-11.
 3. Nabycie wiedzy o klasyfikacji ICD-11 oraz podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z ICD-11 przez ok. 400 osób.

Prekonsultacje

Warsztaty i szkolenia


Kontakt

Informacje na temat realizacji projektu
dr Irena Jackiewicz – Kierownik projektu
tel.: 22 56 01 067
e-mail: ijackiewicz@cmkp.edu.pl