Programy specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych

1. Laboratoryjna cytomorfologia medyczna (027)

Aktualny program specjalizacji
Laboratoryjna cytomorfologia medyczna – program podstawowy – 2024
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej cytomorfologii medycznej 2024

Archiwalne programy specjalizacji

Cytomorfologia medyczna – program podstawowy – 2018
Cytomorfologia medyczna – program podstawowy – 2007


2. Epidemiologia (029)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2023
2 – Epidemiologia – program uzupełniający – 2023
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2024
Archiwalne programy specjalizacji

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2018
2 – Epidemiologia – program uzupełniający – 2018
1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2007
2 – Epidemiologia – program uzupełniający – 2007


3. Laboratoryjna diagnostyka medyczna (020)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program podstawowy – 2024
2 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program uzupełniający – 2024

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna 2024

Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program uzupełniający – 2018
1 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program podstawowy – 2005
2 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program uzupełniający – 2005


4. Laboratoryjna genetyka medyczna (021)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program uzupełniający – 2018

Piśmiennictwo dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjna genetyka medyczna 2024

Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program podstawowy – 2004
2 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program uzupełniający – 2004


5. Laboratoryjna genetyka sądowa (035)

Aktualny program specjalizacji
Laboratoryjna genetyka sądowa – program podstawowy – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej genetyki sadowej 2024
Archiwalny program specjalizacji
Laboratoryjna genetyka sądowa – program podstawowy – 2015


6. Laboratoryjna hematologia medyczna (022)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program podstawowy – 2016
2 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej/analityki klinicznej – 2016
3 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii – 2016
4 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie transfuzjologii – 2016

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej hematologii medycznej 2024
Archiwalny program specjalizacji
Laboratoryjna-hematologia medyczna 2004


7. Laboratoryjna immunologia medyczna (023)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna immunologia medyczna – program podstawowy – 2023
2 – Laboratoryjna immunologia medyczna – program uzupełniający – 2023
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej immunologii medycznej 2024
Archiwalny program specjalizacji

1 – Laboratoryjna immunologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna immunologia medyczna – program uzupełniający – 2018
Laboratoryjna _immunologia_medyczna – program podstawowy – 2004


8. Laboratoryjna parazytologia medyczna (028)

Aktualne programy specjalizacji

1 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program podstawowy – 2018 – aktualizacja 2022
2 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program uzupełniający – 2018 – aktualizacja 2022
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej 2024
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program uzupełniający – 2018
3 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program podstawowy – 2007
4 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program uzupełniający – 2007


9. Laboratoryjna toksykologia medyczna (026)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program uzupełniający – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej 2024
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program podstawowy – 2004
2 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program uzupełniający – 2004


10. Laboratoryjna toksykologia sądowa (036)

Aktualny program specjalizacji
Laboratoryjna toksykologia sądowa – program podstawowy – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii sądowej 2023
Archiwalny program specjalizacji
Laboratoryjna toksykologia sądowa – program podstawowy – 2015


11. Laboratoryjna transfuzjologia medyczna (025)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program uzupełniający – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej 2024
ARCHIWALNE PROGROGRAMY SPECJALIZACJI
1 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program podstawowy – 2004
2 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program uzupełniający – 2004


12. Mikrobiologia medyczna (024)

Aktualny program specjalizacji
Mikrobiologia medyczna – program podstawowy – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii medycznej 2024
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Mikrobiologia medyczna – program podstawowy – 2005
2 – Mikrobiologia medyczna – program uzupełniający – 2005


13. Zdrowie publiczne (008)

Aktualne programy specjalizacji
Zdrowie publiczne – program podstawowy-2020
Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2020
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego 2024
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2004
2 – Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2004


14. Zdrowie środowiskowe (009)

Archiwalne programy specjalizacji
1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2004
2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2004