Modułowe programy specjalizacji lekarsko-dentystycznych (po 1.10.2014) – AKTUALIZACJA 2018

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA (0781)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie stomatologii
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej, stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej
 8. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii lub zdrowia publicznego
 9. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA (0704)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ORTODONCJA (0782)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją
 7. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
 8. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej
 9. Program specjalizacji w dziedzinie ORTODONCJI dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii lub zdrowia publicznego
 10. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

PERIODONTOLOGIA (0783)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PERIODONTOLOGII dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PERIODONTOLOGII dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PERIODONTOLOGII dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024
 5. Zagadnienia obowiązujące na EGZAMINIE SPECJALIZACYJNYM Z PERIODONTOLOGII począwszy od sesji jesiennej 2019

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (0784)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA (0785)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizacji I stopnia w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji
 5. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
 8. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii lub zdrowia publicznego
 9. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ (0786)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

EPIDEMIOLOGIA (0710)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia
 3. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ZDROWIE PUBLICZNE (0730)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIE PUBLICZNE dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznych przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024