Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji

Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji pozwala na kształcenie z wykorzystaniem symulatorów pacjenta, dla poznania sposobu prawidłowego przeprowadzenia technik badania lekarskiego. W dziedzinach zabiegowych -nie tylko ginekologii, chirurgii, angiologii, ale również pulmonologii, anestezjologii, medycynie ratunkowej, symulatory są niezbędne zarówno do nauczania, jak i sprawdzenia poziomu wiedzy w realizacji programu kształcenia specjalizacyjnego.

Kształcenie podyplomowe przy pomocy symulacji (w tym komputerowej) jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla poddawanych takiemu badaniu chorych. Nauczanie to symuluje wszystkie możliwe sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie badania rzeczywistego i reaguje  w czasie rzeczywistym na błędy lekarzy, zmuszając uczącego się do prawidłowych reakcji na występujące zagrożenie, bez narażania życia pacjenta.

ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
tel: 22-5693-893
e-mail: kcap@cmkp.edu.pl

Działaność dydaktyczna

Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji realizuje:

  • kursy specjalizacyjne z zakresu alergologii i pneumonologii,
  • kursy specjalizacyjne z zakresu medycyny ratunkowej,
  • kursy specjalizacyjne z ratownictwa medycznego dla wszystkich specjalności,
  • kursy doskonalące,
  • kursy dla lekarzy stażystów,
  • wakacyjne zajęcia ze zdolną młodzieżą organizowane przez Ex Ante Sp. z o.

Działalność naukowa

Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji jest organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych.

Co wyróżnia jednostkę ?

Jako jedyne w Polsce, Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji, prowadzi kursy symulacyjne w diagnostyce bronchoskopowej. Organizuje większość kursów specjalizacyjnych w dziedzinie alergologii i pulmonologii w kraju.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia.

Książka pod redakcją prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego „ABC nebulizacji”.
Publikacja z wysokim IF w czasopiśmie Expert Opinion on Drug Delivery
Tytuł: Inhalation devices: from basic science to practical use, innovative vs generic products.
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.434
Szereg publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Pracownicy

Profesor
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – kierownik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Asystent
lek. Antonii Sierant
antonii.sierant@cmkp.edu.pl

Wykładowca

dr n. med. Sebastian Piotrowicz
spiotrowicz@cmkp.edu.pl
mgr Piotr Werżanowski
22 56 93 893, piotr.werzanowski@cmkp.edu.pl
lek. Katarzyna Wieczorek
katarzyna.wieczorek@cmkp.edu.pl
mgr Piotr Gumowski
piotr.gumowski@cmkp.edu.pl

Instruktor
mgr Łukasz Bilski

Specjalista
Ewelina Białobrzeska
22 56 93 890, ewelina.bialobrzeska@cmkp.edu.pl