Centrum Symulacji Endoskopowej

ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Kierownik
mgr Łukasz Bilski – Instruktor
mgr Piotr Werżanowski – Główny Specjalista
Lek. Bartłomiej Wódarski – Wykładowca