I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Pracownicy

dr hab. n. med. Anna Scholz, prof. CMKP – p.o. kierownika kliniki
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

Adiunkci:
dr hab. n. o zdr. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, prof. CMKP
dr n. med. Jacek Szymański
dr n. med. Radosław Maksym

I Klinika Położnictwa i Ginekologii jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w zakresie położnictwa, patologii ciąży i ginekologii oraz wiodącym ośrodkiem, w zakresie diagnostyki prenatalnej.

Centrum Medyczne „Żelazna”
sp. z o. o.
ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa

tel: 22 25 59 918
fax: 22 255 99 13
e-mail: kpgi@cmkp.edu.pl


Struktura Kliniki

Oddział Ginekologii
Oddział Patologii Ciąży
Oddział Położnictwa

Liczba łóżek: 63

Pracownie diagnostyczne:

 • Poradnia konsultacyjna – ginekologiczna
 • Poradnia Patologii Ciąży i Wad Wrodzonych Płodu
 • Pracownia konsultacyjna USG

Działalność dydaktyczna

Akredytacja do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie:
– położnictwa i ginekologii – 15 miejsc specjalizacyjnych
– perinatologii – 2 miejsca specjalizacyjne
– endokrynologii – 2 miejsca specjalizacyjne

Kursy specjalizacyjne przewidziane programem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii.

Działalność naukowa

 • Badanie zmienności korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 w surowicy, a stężeniem transformującego czynnika wzrostu beta w mięśniakach macicy w zależności od wieku i rodności.
 • Ocena aktywności dehydrogenezy 11 β-hydroksysteroidowej (11 β-HSD) w łożysku i wartości kortyzolu we krwi pępowinowej, a ryzyko rozwoju otyłości, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego u niemowląt i dzieci do 2 roku życia.
 • Ocena globalnej metylacji DNA oraz metylacji  genów związanych ze steroidogenezą w ciąży fizjologicznej  i powikłanej nadciśnieniem tętniczym w zależności od sposobu ukończenia ciąży.
 • Adipokiny jako alternatywna grupa czynników biorących udział w patogenezie najważniejszych powikłań ciąży i porodu.
 • Perspektywy płodności po operacji endometriozy III lub IV stopnia.
 • Wpływ gospodarki hormonalnej organizmu na libido pacjentek po porodzie – czy stres i zmęczenie odgrywają rolę w tym mechanizmie ?
 • Diagnostyka obrazowa i genetyczna wad płodu.

Działalność lecznicza

 • Badanie zapotrzebowania na wsparcie medyczne kobiet w ciąży powikłanej chorobą płodu.
 • Zaawansowane operacje endoskopowe (laparoskopia i histeroskopia) patologii narządu rodnego: mięśniaki macicy, torbiele jajników, zaawansowana endometrioza wewnątrzotrzewnowa, endometrioza przestrzeni odbytniczo – pochwowej, wady wrodzone macicy, choroba zrostowa w obrębie miednicy mniejszej i narządów płciowych.
 • Pełen zakres operacji drogą klasyczną i przezpochwową.
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia onkologiczna.
 • Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu rodnego.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych przyczyniających się do niepłodności.
 • Pełen zakres diagnostyki w zakresie leczenia szpitalnego ciężkiej patologii ciąży i porodu oraz konsultacje w ramach Poradni Patologii Ciąży i Wad Wrodzonych Płodu.
 • Diagnostyka cytologiczna i kolposkopowa patologii szyjki macicy.
 • Diagnostyka prenatalna:
  – diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych płodu,
  – biopsja kosmówki, amniopunkcja,  kordocenteza.
 • Terapia prenatalna
  – terapia wewnątrzmaciczna konfliktu serologicznego,
  – terapia wybranych postaci wad rozwojowych płodu – wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia u płodu.

Co wyróżnia jednostkę?

I Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP to ośrodek III stopnia referencyjności, w zakresie położnictwa, patologii ciąży i ginekologii oraz wiodący ośrodek w zakresie diagnostyki prenatalnej.

Klinika wykorzystuje zaawansowane i nowatorskie metody operacyjne stosowane w ginekologii.