II Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel: 47 722 12 59
e-mail: kchnii@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak – kierownik kliniki
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski

Adiunkt
dr n. med. Marcin Geremek

Asystent
lek. Paulina Kołomańska
dr n. med. Dariusz Szewczyk

Starszy wykładowca
dr n. med. Radosław Jaworowski