II Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Pracownicy

prof. dr hab. n. med.  Piotr Andziak – Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski

Asystenci:
lek. Paulina Kołomańska
lek. Dariusz Szewczyk

St. Wykładowca:
dr n. med. Radosław Jaworowski