II Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel: 47 722 12 59
e-mail: kchnii@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak – kierownik kliniki
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski

Adiunkt
dr n. med. Marcin Geremek

Asystent
dr n. med. Dariusz Szewczyk

Starszy wykładowca
dr n. med. Radosław Jaworowski