II Klinika Gastroenterologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Dr n. med. Anna Pietrzak p.o. kierownika

ADIUNKCI
dr n. med. Dariusz Kąkol

ASYSTENCI
lek. Adam Kasprzyński
lek. Jakub Dawidowski