II Klinika Gastroenterologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel: 22 56-90-171

ADIUNKT
Dr n. med. Anna Pietrzak p.o. kierownika

ASYSTENCI
lek Agnieszka Dziewięcka
lek. Jakub Dawidowski