II Klinika Pediatrii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 47 722 12 20
e-mail: bnpii@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP – Kierownik Kliniki

Adiunkt
dr n. med. Monika Pohorecka

Wykładowcy:
lek. Katarzyna Bobińska
lek. Anna Chudoba
lek. Izabela Kucharek
lek. Aneta Sujecka