II Klinika Pediatrii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 722 12 20

Pracownicy

dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP – Kierownik Kliniki

Asystent
lek. Anna Chudoba

Adiunkt
dr n. med. Monika Pohorecka

Wykładowcy:
lek. Roberto Canfora
lek. Katarzyna Kozikowska
lek. Izabela Orlińska
lek. Katarzyna Szklarska