Katedra Gastroenterologii Dziecięcej

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel: 22 815 13 08
bngd@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz – p.o. kierownika kliniki

Profesor
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Adiunkt
dr hab. n. med. Piotr Czubkowski

Asystent
dr n. med. Maciej Dądalski
mgr inż. Małgorzata Matuszczyk

Wykładowca
dr n. med. Anna Wiernicka