Katedra Gastroenterologii Dziecięcej

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz – Kierownik kliniki