Katedra Kardiologii Dziecięcej

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa12

Kierownik
dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. CMKP