Katedra Kardiologii Dziecięcej

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel: 22 81 57 370
bnkd@cmkp.edu.pl

p.o. kierownika
prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

PROFESOR
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska

ADIUNKT
dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
dr n. med. Małgorzata Żuk