Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

tel: 22-6250-253, 22-5841-220
fax: 22-5841-342
e-mail: kai@cmkp.edu.pl

Pracownicy kliniki

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP

Adiunkt:
dr n. med. Bartosz Horosz

Wykładowca:
lek. Dariusz Fedyniak
lek.  Kamil Radzikowski
lek. Katarzyna Białowolska

Starszy Wykładowca:
dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska