Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Dziekanów Leśnye-mail: kchd@cmkp.edu.pl
tel: 22 76 57 154

Pracownicy

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP

lek. Joanna Samotyjek
lek. Magdalena Szymanek-Szwed
lek. Ewa Wajszczuk
lek. Katarzyna Załęcka-Oracka