Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego

Serdecznie witamy na stronie internetowej Katedra i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego CMKP!

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego prowadzi działalność leczniczą na mocy porozumienia pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a szpitalem im. Prof. W. Orłowskiego w ramach Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii.

Na terenie Kliniki prowadzone jest kompleksowe leczenie żywieniowe, metaboliczne
i operacyjne chorych.

Do Kliniki trafiają pacjenci:

 • z zespołem krótkiego jelita
 • z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • z zespołem niedrożności
 • z chorobami zapalnymi jelit
 • z powikłaniami innymi pooperacyjnymi
 • z zaburzeniami wchłaniania
 • z zespołem niedożywienia i wyniszczenia
 • z chorobami onkologicznymi

Na terenie Kliniki prowadzona jest kompleksowa diagnostyka tych pacjentów, a następnie leczenie żywieniowe i operacyjne.

Przeprowadzane operacje:

 • Leczenie operacyjne radykalne i paliatywne
 • Pełen zakres operacji i zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii nowotworów narządu przewodu pokarmowego
 • Endoskopowe  udrażnianie zaawansowanych nowotworów przełyku
 • Operacje laparoskopowe
 • Wykonywanie zabiegów chirurgii robotycznej

W ramach Oddziału funkcjonuje Poradnia dla chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo, w warunkach domowych.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. Prof. W. Orłowskiego CMKP,
Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii,
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego00-416 Warszawa
ul. Czerniakowska 231

tel/fax: 22-622-76 18
e-mail: kchoz@cmkp.edu.pl

Historia Kliniki

Do rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce w ogromnym stopniu przyczyniło się powołanie, z inicjatywy prof. Bruna Szczygła i jego współpracowników w 1986 roku Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego mająca swoją siedzibę w Katedrze i Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej. Wśród Członków-Założycieli byli również: prof. Janusz Książyk, prof. Marek Pertkiewicz i dr Teresa Korta. Sekcja ta w 1998 roku została przekształcona w Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN). Prezesem Zarządu Głównego kadencji 1998-2002 był prof. B. Szczygieł. W latach 2002-2010, przez kolejne 2 kadencje funkcję Prezesa sprawował prof. M. Pertkiewicz. Działalność polegała na aktywności leczniczej, a także organizacji kursów, szkoleń i wykładów o tematyce leczenia żywieniowego. Regularnie zjazdy naukowe pozwoliły na prezentacje osiągnięć w dziedzinie leczenia żywieniowego przez wiele ośrodków z Polski i z zagranicy. Organizowano także, we współpracy z CMKP kursy dotyczące żywienia pozajelitowego i dojelitowego w chirurgii.

Prof. Szczygieł był Kierownikiem Kierownika Katedry i III Kliniki Chirurgicznej, która w związku z powołaniem Instytutu Chirurgii została w 1974 przemianowana na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej, a w roku 1997 na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia.

Praca Kliniki skupiła się nie tylko na chirurgicznej pomocy chorych, ale w znaczącym stopniu także na ich problemach żywieniowych. Powołany został tzw. zespół żywieniowy do którego należeli: prof. Bruno Szczygieł, prof. Marek Pertkiewicz, dr n. med. Włodzimierz Cebulski, dr n. med. Waldemar Pawłowski, dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, lek. med. Andrzej Kos, dr Krystyna Majewska, anestezjolog dr n. med. Teresa Korta oraz chirurg prof. Krzysztof Zieniewicz z Katedry i Klinki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby.

Opieką żywieniową obejmowano pacjentów po rozległych operacjach, powikłaniami pooperacyjnymi, chorobami zapalnymi jelit. Prowadzono również żywienie pozajelitowe w warunkach domowych. Pacjentami opiekował się prof. Marek Pertkiewicz – członek założyciel Europejskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (ESPEN).

Pierwszą pacjentką żywioną pozajelitowo w warunkach domowych była wyniszczona chora cierpiąca na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Próbę żywienia podjęto w 1983 roku.

Do 2000 roku leczeniem żywieniowym w warunkach domowych w Klinice objętych było 152 pacjentów. Przez długi był to jedyny ośrodek w kraju w zakresie żywienia pozajelitowego. Prof. Pertkiewicz opracował i wdrożył bezpieczny model żywienia pozajelitowego.

W 1994 przez PZWL został wydany podręcznik Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii. Jego redaktorem był prof. Bruno Szczygieł, a współautorami większości rozdziałów pracownicy Kliniki: prof. Marek Pertkiewicz, prof. Włodzimierz Cebulski i dr Krystyna Majewska. Autorzy w 1995 roku otrzymali zespołową nagrodę naukową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na wniosek Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM 10 stycznia 2005 roku w SP Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP przy ul. Czerniakowskiej 231 powołano Samodzielną Pracownie Żywienia Klinicznego Jej kierownikiem został prof. Marek Pertkiewicz. Pracownia przejęła pacjentów żywionych wcześniej w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia. Później, w 2006 roku Pracownia została przekształcona w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego. Przez długie lata działalności uzyskała status ważnego ośrodka leczenia żywieniowego w Polsce. Z chwila powołania Samodzielnej Pracowni siedziba Zarządu Głównego PTŻPiD została przeniesiona z Zakładu Anestezjologii przy ul. Banacha 1a do Samodzielnej Pracowni Żywienia Klinicznego, kierowanej przez Prezesa PTŻPiD M. Pertkiewicza.

Prof. Pertkiewicz prowadził kompleksową terapię żywieniową pacjentów po rozległych operacjach jelit oraz z powikłaniami pooperacyjnymi przewodu pokarmowego. W Klinice prowadzone były liczne badania naukowe. Prof. Pertkiewicz dowodził istotności leczenia żywieniowego, a także znaczącego zmniejszenia kosztów hospitalizacji podczas jego stosowania. Opracował m.in. zasady leczenia przetok przewodu pokarmowego na materiale 212 pacjentów. Na zjazdach i w licznych publikacjach przedstawiał dane wielu badań własnych, a także wyniki z piśmiennictwa i na ich podstawie opracowywane wytyczne podaży żywienia pacjentom.

Prowadzone były liczne kursy edukacyjne: prof. Pertkiewicz razem ze swoim zespołem: dr Ławińskim, dr Kaczanowską, dr Majewską i dr Omidim starali się przekazywać lekarzom istotność leczenia żywieniowego i zasady prowadzenia pacjentów, którzy go potrzebują. Ich celem było wdrażanie żywienia klinicznego do codziennej praktyki szpitalnej.

Po śmierci prof. Marka Pertkiewicza kierownictwo nad Kliniką przejął dr hab. n.med. Jacek Sobocki, prof. CMKP, który kontynuuje działalność i pracę prof. Pertkiewicza.

Bibliografia:

 1. Niedożywienie związane z chorobą, pod red. B Szczygła, PZWL Warszawa 2012, (54-55)
 2. Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, pod red. Marka Krawczyka, rozdz. I. W. Krasnodębski, G. Lech, B. Szczygieł Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia, Czelej, Lublin 2007-2008

Działalność naukowa, badania kliniczne

W Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego prowadzone są badania w poniższych zakresach tematycznych:

 • Endoskopowe techniki zaopatrywania przetok jelitowo atmosferycznych.
 • Zapobieganie uszkodzenia wątroby u chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych.
 • Wyniki leczenia chorych z wielopoziomową niedrożnością na tle rozsiewu nowotworowego.
 • Żywienie do i pozajelitowe w chorobach zapalnych jelit Badania nad efektywnymi strategiami rekonstrukcji przewodu pokarmowego i powłok u choych z przetokami jelitowo-atmosferycznymi.
 • Badania nad bezpieczeństwem nowoczesnych emulsji tłuszczowych w żywieniu pozajelitowym.
 • Zastosowaniem czynników troficznych i modyfikujących czynność przewodu pokarmowego u chorych z zespołem krótkiego jelita Rola kalorymetrii pośredniej w optymalizacji leczenia metabolicznego powikłań chirurgicznych.
 • Strategie postępowania z wieloopornymi bakteriami.

Kursy i szkolenia

Publikacje

Response to the Comment on: Occipital C1-C2 Neuromodulation Decreases Body Mass and Fat Stores and Modifies Activity of the Autonomic Nervous System in Morbidly Obese Patients–a Pilot Study.
Sobocki J.
Obes Surg. 2016 Feb;26(2):386. doi: 10.1007/s11695-015-1966-2.

Mucous membrane pemphigoid with severe stricture of the esophagus mediated by IgG and IgA autoantibodies to LAD-1.
Jakubowska B, Kowalewski C, Ishii N, Hashimoto T, Fraczek M, Kalinska-Bienias A, Sobocki J, Wozniak K.
Eur J Dermatol. 2015 Sep-Oct;25(5):510-2. doi: 10.1684/ejd.2015.2668.

Pracownicy

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP – kierownik Kliniki

Asystent:
lek. Mohammad Omidi
dr n. med. Joanna Kaczanowska

Poradnia Żywienia Klinicznego Pozajelitowego i Dojelitowego

W ramach Oddziału funkcjonuje największa w Europie Poradnia Żywienia Klinicznego Pozajelitowego i Dojelitowego w warunkach domowych. Poradnia Żywienia opiekuje się pacjentami wymagającymi domowego żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

Zadaniami poradni są:

 • szkolenie chorych w zakresie żywienia pozajelitowego i dojelitowego
 • opieka ambulatoryjna,
 • wizyty kontrolne.

Dla chorych przyjętych do programu żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych działa gorąca linia i ostry dyżur przez całą dobę – telefon 22-584-1176

Poradnia Chirurgiczna

W poradni chirurdzy przyjmują w każdy poniedziałek między godziną 9:00 a 11:00

Materiały dodatkowe

Polecane linki: