Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej

Klinika jest wiodącym ośrodkiem m.in. w zakresie chirurgii laparoskopowej i wdrażania nowatorskich metod chirurgicznego leczenia chorób jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

tel: 22-6217-173, 22-5841-130
fax: 22-6227-833
e-mail: kcho@cmkp.edu.pl


Struktura Kliniki

W skład Kliniki wchodzi Zakład Endoskopii.

Liczba łóżek 33

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Kliniki:

 • Klinika posiada 7 miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • w Klinice prowadzona jest specjalizacja (I moduł) dla innych specjalności, np. chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna
 • w Klinice prowadzonych jest kilkanaście kursów specjalizacyjnych dla różnych specjalności – chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, urologia, geriatria
 • od lat w Klinice prowadzone są warsztaty w zakresie technik operacyjnych z chirurgii laparoskopowej – przepukliny rozworu przełykowego i choroby refluksowej przełyku, nowotworów jelita grubego, bariatrii; chirurgii tarczycy, proktologii

Działalność naukowa

Od lat Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu operacyjnym chorób zapalnych jelit.

Działalność naukowa –  główne kierunki badawcze:

 • operacyjne leczenie choroby refluksowej przełyku i przepuklin rozworu przełykowego przepony
 • leczenie cukrzycy typu II-go
 • leczenie chorych onkologicznych
 • laparoskopowe leczenie nowotworów jelita grubego
 • Klinika jest jednym z 3 ośrodków w Europie, która zajmuje się leczeniem cukrzycy przy pomocy metody „tantalus”
 • Klinika wykonuje laparoskopowe operacje u chorych z otyłością patologiczną, celem leczenia cukrzycy typu II go oraz zespołu metabolicznego

 

Działalność lecznicza

 • w Klinice leczonych jest rocznie ok. 1300 pacjentów, w tym ok. 70% jest leczonych operacyjnie
 • w Pracowni Endoskopowej wykonywanych jest rocznie ok. 3500 badań, w tym endoskopia zabiegowa
 • w Poradni Chirurgicznej udzielnych jest ok. 5500 porad rocznie.

Co wyróżnia jednostkę ?

Klinika jest wiodącym ośrodkiem m.in. w zakresie chirurgii laparoskopowej i wdrażania nowatorskich metod leczenia chorób jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.
Od wielu lat Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu dużych przepuklin rozworu przełykowego przepony i choroby refluksowej przełyku.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Prof. dr hab. med.  Wiesław Tarnowski

20.10.2016 – członek honorowy Sekcji Wideochiruirgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

2014-2015 – członek Prezydium i Skarbnik Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

2013 – 2016  – wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

2009 – nadal – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

02.04.2009  – 07.06.2011 Prezes Sekcji Wideochirurgii TChP

09.06.2011 – powołany przez Ministra Zdrowia w skład  Zespołu Ekspertów do uaktualnienia programu specjalizacji w chirurgii onkologicznej

12.10.2011 – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

11.12.2009 – członek honorowy Sekcji Endourologii i ESWL PTU

16.02.2009 – powołany przez Ministra Zdrowia w skład  Zespołu Ekspertów do uaktualnienia programu specjalizacji w chirurgii ogólnej

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – kierownik Kliniki

Adiunkt
dr n. med.  Sergiusz Durowicz
dr n. med. Paweł Jaworski

Asystent
dr n. med. Mariusz Uryszek
lek. Karolina Wawiernia