Klinika Chirurgii Urazów Wielonarządowych

Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
ul. Barska 16/20
02-315 Warszawa

dr hab. n. med. Tomasz Miłek, prof. CMKP