Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
tel: 22 7794 031
e-mail. kchkr@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Prof. dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski – kierownik Kliniki

WYKŁADOWCY
lek. Krzysztof Krauze
lek. Wojciech Kucharczyk
dr n. med. Oleg Tchoriwski
lek. Maria Czubak-Wrzosek