Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Pracownicy

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP
– kierownik Kliniki

WYKŁADOWCY
lek. Krzysztof Krauze
lek. Wojciech Kucharczyk
dr n. med. Oleg Tchoriwski
lek. Maria Czubak-Wrzosek