Klinika Chorób Serca

Mazowiecki Szpital Bródnowski Śródmiejskie Centrum Kliniczne
ul. Poznańska 22, Warszawa

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski – Kierownik kliniki

Adiunkt
dr hab. n. med. Anna Szymańska

Wykładowca
lek. Renata Mączyńska-Mazuruk

Starszy Wykładowca
dr n. med. Jarosław Karwowski
dr n. med.  Joanna  Syska-Sumińska
dr n. med. Karol Wrzosek