Klinika Chorób Serca

Mazowiecki Szpital Bródnowski Śródmiejskie Centrum Kliniczne
ul. Poznańska 22, Warszawa
tel: 22 5251 351
e-mail: bnchs@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr n. med. Karol Wrzosek  –  kierownik kliniki

Adiunkt
dr hab. n. med. Anna Szymańska

Wykładowca
lek. Renata Mączyńska-Mazuruk

Starszy Wykładowca
dr n. med. Jarosław Karwowski
dr n. med.  Joanna  Syska-Sumińska