Klinika Chorób Serca

Mazowiecki Szpital Bródnowski Śródmiejskie Centrum Kliniczne
ul. Poznańska 22
Warszawa

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski

ST. WYKŁADOWCA
dr n. med. Jarosław Karwowski
dr n. med.  Joanna  Syska-Sumińska
dr n. med. Karol Wrzosek

WYKŁADOWCA
lek. Renata Mączyńska-Mazuruk