Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel: 47 722 12 00
kchw@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski – Kierownik kliniki

ASYSTENT:
dr n. med. Bartosz Fiderkiewicz
lek. Anna Popow
lek. Tomasz Protaziuk
lek. Agnieszka Serwacka
lek. Anna Wasińska-Krawczyk