Klinika Dermatologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel 22 508 18 13
fax. 22 508 14 92

Pracownicy

Dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek, prof. CMKP – Kierownik kliniki

Wykładowca:
lek. Piotr Ciechanowicz
lek. Magdalena Kędzierska
lek. Zuzanna Łagun
lek. Agata Mikucka-Wituszyńska
lek. Marek Roszkiewicz
lek. Piotr Sobolewski
lek. Marta Wieczorek

St. wykładowca:
dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka
dr n. med. Elżbieta Szymańska
dr n. med. Justyna Sicińska
dr n. med. Aleksandra Wieczorek