Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80
tel. 22
e-mail:kgop@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Profesor CMKP

dr hab. n. med.  Grzegorz Panek, prof. CMKP – Kierownik kliniki

dr hab. n. med. Filip Dąbrowski, prof. CMKP

Adiunkt
dr n. med. Julia Bijok

Asystent
lek. Anna Olędzka

Wykładowca
lek. Elżbieta Narojczyk-Świeściak