Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231
tel. 22 628 72 71
e-mail:kgop@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Profesor CMKP

dr hab. n. med.  Grzegorz Panek, prof. CMKP – Kierownik kliniki

dr hab. n. med. Diana Massalska, prof. CMKP

Adiunkt
dr n. med. Julia Bijok
dr n. med. Beata Osuch

Asystent
lek. Anna Olędzka

Wykładowca
lek. Tomasz Roszkowski

St. wykładowca
dr n. med. Małgorzata Bińkowska