Katedra i Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii

Katedra i Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP  jest pełno profilowym oddziałem kardiologicznym, który specjalizuje się szczególnie  w diagnostyce i leczeniu chorób krążenia płucnego i prawego serca. Jest ośrodkiem referencyjnym o międzynarodowej renomie, w zakresie nadciśnienia płucnego, złożonych przypadków zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej, niewydolności prawej komory serca.

Zespół Kliniki zapewnia referencyjny i ekspercki  poziom opieki nad pacjentami z zatorowością płucną. Ocena ryzyka prowadzona za pomocą echokardiografii, tomografii komputerowej i biomarkerów,  pozwala na zastosowanie leczenia odpowiedniego do stanu choroby.

Klinika jest największym w Polsce ośrodkiem, który prowadzi leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego, realizując Program Terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia. Program zapewnia polskim pacjentom dostęp do najnowocześniejszych leków stosowanych w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego i w istotny sposób poprawia ich komfort życia oraz rokowania.

Dodatkowo w Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu angiologii, radiologii interwencyjnej oraz pionierskie zabiegi angioplastyki tętnic płucnych u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (tzw. przewlekłą zatorowością płucną), którzy nie mogą być poddani leczeniu kardiochirurgicznemu.

W zakresie diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, Klinika wykonuje testy wysiłkowych EKG, badań echokardiograficznych  oraz badań obrazowych tętnic wieńcowych. W Klinice działa nowoczesna Pracownia Hemodynamiczna, która daje możliwość diagnostyki inwazyjnej.

Klinika prowadzi  inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca – arytmii.


Pracownicy Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna – kierownik Kliniki

Profesorowie:

prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

Asystenci:

dr n. med. Szymon Darocha
lek. Michał Florczyk
dr n. med. Maria Wieteska-Miłek

Struktura Kliniki

Liczba łóżek 22

Klinika dysponuje 4-łóżkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz 18 łóżkami zachowawczymi z możliwością monitorowania telemetrycznego.

W Klinice działają Pracownie:

Pracownia Echokardiografii:
badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE), przezprzełykowe (TEE) w tym 3D oraz USG proksymalnego segmentu żył głębokich kończyn dolnych

Pracownia Holtera i Testów Wysiłkowych:
24 h monitorowanie EKG, 24 h ciśnienia tętniczego (ABP), elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, spiroergometrię

Pracownia Hemodynamiki/Radiologii Interwencyjnej:

  • w zakresie krążenia płucnego: cewnikowanie prawego serca i tętnic płucnych spoczynkowe i wysiłkowe, próby wazodilacyjne, selektywna angiografia płucna, miejscowe badanie rezerwy czynnościowej przepływu, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa plastyki balonowej tętnic płucnych, embolizacja nieprawidłowych połączeń tętniczo-tętniczych i tętniczo-żylnych, septostomia  przedsionkowa, zamykanie ubytków w przegrodach serca
  • w zakresie krążenia wieńcowego: koronarografie, badanie rezerwy czynnościowej przepływu wieńcowego, ultrasonografię wewnątrznaczyniowę, plastykę balonową i implantacja stentów do tętnic wieńcowych
  • w zakresie krążenia systemowego: arteriografie, flebografie, wszczepianie i usuwanie filtrów żylnych do/z żyły głównej dolnej, angioplastyka i zakładanie stentów w zespole żyły głównej górnej, plastyki balonowe i stentowanie tętnic kończyn dolnych, embolizacje guzów nowotworowych

Pracownia Elektroterapii Interwencyjnej

  • zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca pod kontrolą systemu CARTO

Klinika posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w  zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Prowadzi specjalizacje z:
– chorób wewnętrznych (6 miejsc specjalizacyjnych)
– kardiologii (6 miejsc specjalizacyjnych).

Organizuje i prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy – specjalizacyjne w zakresie kardiologii i  chorób płuc, eksperckie dla osób i zespołów z kraju i zagranicy w zakresie chorób krążenia płucnego.

Klinika przeprowadziła m.in. 20 tygodniowych szkoleń dla lekarzy z tworzących się ośrodków diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego z Litwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Bułgarii i Turcji.

Zespół Kliniki jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych metod dydaktycznych: e-learningu w zakresie akredytowanych kursów specjalizacyjnych na platformie internetowej CMKP oraz szkolenia bezpośredniego na symulatorach w zakresie interwencji wewnątrznaczyniowych.

Członkowie zespołu Kliniki współtworzyli oficjalne wytyczne European Society of Cardiology, dotyczące postępowania w zatorowości płucnej (2014), w nadciśnieniu płucnym (2015) i w sercowo-naczyniowych powikłaniach terapii przeciwnowotworowej (2016).

Działalność naukowa

Badania w zakresie krążenia płucnego, zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego oraz prawej komory, a także kardio-onkologii.

W Klinice realizowane są następujące wieloletnie programy naukowe:

  1. Poszerzenie tętnicy płucnej – implikacje prognostyczne i terapeutyczne.
  2. Wskazania do sercowo-naczyniowych interwencji przezskórnych u chorych z nadciśnieniem płucnym i zatorowościa płucną.
  3. Badania nieinwazyjne w monitorowaniu chorych z nadciśnieniem płucnym.
  4. Elektrokardiograficzne wyznaczniki skuteczności terapii różnych postaci nadciśnienia płucnego.
  5. Ocena charakterystyki systemowego ciśnienia tętniczego w spoczynku i wysiłku u osób z nadciśnieniem płucnym, z uwzględnieniem wpływu terapii.

Prowadzone są, także badania kliniczne II i III fazy, dotyczące nowych leków stosowanych w terapii tętniczego i zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Klinika uczestniczy w międzynarodowych rejestrach w tym zakresie.

Działalność lecznicza

Klinika jest pełno profilowym oddziałem kardiologicznym, który specjalizuje się szczególnie  w diagnostyce i leczeniu chorób krążenia płucnego i prawego serca. Jest ośrodkiem referencyjnym o międzynarodowej renomie w zakresie nadciśnienia płucnego, złożonych przypadków zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej, niewydolności prawej komory serca.

W zakresie diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, Klinika oferuje wykonywanie testów wysiłkowych EKG, spiroergometrii, badań echokardiograficznych.  W Klinice działa nowoczesna Pracownia Hemodynamiczna, która daje możliwość  inwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej (koronarografii), wewnątrznaczyniowej oceny czynnościowej i morfologicznej  tętnic wieńcowych, z wykorzystaniem metod FFR, IVUS i OCT oraz wykonywania planowych zabiegów angioplastyki i stentowania tętnic wieńcowych. W Klinice przeprowadza się również ablacje zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu CARTO.

Klinika współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej, w zakresie m.in. obrazowania tętnic wieńcowych techniką tomografii komputerowej (koro-TK) oraz badań układu krążenia z użyciem rezonansu magnetycznego. Powyższe możliwości pomagają zespołowi Kliniki w rozwijaniu kardio-onkologii w kraju.

Co wyróżnia Jednostkę?

Klinika dysponuje najbardziej doświadczonym w kraju zespołem lekarzy i pielęgniarek, zajmującym się diagnostyką i leczeniem schorzeń krążenia płucnego,  zwłaszcza różnych postaci nadciśnienia płucnego i  zatorowości płucnej.
Prowadzi wszelkie dostępne w tym zakresie programy lekowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kwalifikacji pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym do leczenia kardiochirurgicznego przy pomocy endarterektomi, bezpośrednio współpracując z najbardziej doświadczonym – w tych szczególnych zabiegach, Zespołem Kardiochirurgicznym w kraju.
Od 2013 roku w Klinice wykonuje się pionierskie zabiegi angioplastyki tętnic płucnych (BPA), u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (tzw. przewlekłą zatorowością płucną), którzy nie mogą być poddani leczeniu kardiochirurgicznemu. Obecnie Klinika jest w tym zakresie jednym z 6 najbardziej doświadczonych zespołów europejskich, współtworząc w ramach ścisłej międzynarodowej współpracy standardy kwalifikacji i przeprowadzania zabiegów angioplastyki.