Katedra i Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii

Katedra i Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP  jest pełno profilowym oddziałem kardiologicznym, który specjalizuje się szczególnie  w diagnostyce i leczeniu chorób krążenia płucnego i prawego serca. Jest ośrodkiem referencyjnym o międzynarodowej renomie, w zakresie nadciśnienia płucnego, złożonych przypadków zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej, niewydolności prawej komory serca.

Zespół Kliniki zapewnia referencyjny i ekspercki  poziom opieki nad pacjentami z zatorowością płucną. Ocena ryzyka prowadzona za pomocą echokardiografii, tomografii komputerowej i biomarkerów,  pozwala na zastosowanie leczenia odpowiedniego do stanu choroby.

Klinika jest największym w Polsce ośrodkiem, który prowadzi leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego, realizując Program Terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia. Program zapewnia polskim pacjentom dostęp do najnowocześniejszych leków stosowanych w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego i w istotny sposób poprawia ich komfort życia oraz rokowania.

Dodatkowo w Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu angiologii, radiologii interwencyjnej oraz pionierskie zabiegi angioplastyki tętnic płucnych u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (tzw. przewlekłą zatorowością płucną), którzy nie mogą być poddani leczeniu kardiochirurgicznemu.

W zakresie diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, Klinika wykonuje testy wysiłkowych EKG, badań echokardiograficznych  oraz badań obrazowych tętnic wieńcowych. W Klinice działa nowoczesna Pracownia Hemodynamiczna, która daje możliwość diagnostyki inwazyjnej.

Klinika prowadzi  inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca – arytmii.


Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock
tel: 22 710 30 52
kkp@cmkp.edu.pl

Pracownicy Kliniki:

Profesor

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna – kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

Adiunkt
dr n. med. Szymon Darocha

Asystent
lek. Michał Florczyk
dr n. med. Maria Wieteska-Miłek

Struktura Kliniki

Liczba łóżek 22

Klinika dysponuje 4-łóżkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz 18 łóżkami zachowawczymi z możliwością monitorowania telemetrycznego.

W Klinice działają Pracownie:

Pracownia Echokardiografii:
badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE), przezprzełykowe (TEE) w tym 3D oraz USG proksymalnego segmentu żył głębokich kończyn dolnych

Pracownia Holtera i Testów Wysiłkowych:
24 h monitorowanie EKG, 24 h ciśnienia tętniczego (ABP), elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, spiroergometrię

Pracownia Hemodynamiki/Radiologii Interwencyjnej:

  • w zakresie krążenia płucnego: cewnikowanie prawego serca i tętnic płucnych spoczynkowe i wysiłkowe, próby wazodilacyjne, selektywna angiografia płucna, miejscowe badanie rezerwy czynnościowej przepływu, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa plastyki balonowej tętnic płucnych, embolizacja nieprawidłowych połączeń tętniczo-tętniczych i tętniczo-żylnych, septostomia  przedsionkowa, zamykanie ubytków w przegrodach serca
  • w zakresie krążenia wieńcowego: koronarografie, badanie rezerwy czynnościowej przepływu wieńcowego, ultrasonografię wewnątrznaczyniowę, plastykę balonową i implantacja stentów do tętnic wieńcowych
  • w zakresie krążenia systemowego: arteriografie, flebografie, wszczepianie i usuwanie filtrów żylnych do/z żyły głównej dolnej, angioplastyka i zakładanie stentów w zespole żyły głównej górnej, plastyki balonowe i stentowanie tętnic kończyn dolnych, embolizacje guzów nowotworowych

Pracownia Elektroterapii Interwencyjnej

  • zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca pod kontrolą systemu CARTO

Klinika posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w  zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Prowadzi specjalizacje z:
– chorób wewnętrznych (6 miejsc specjalizacyjnych)
– kardiologii (6 miejsc specjalizacyjnych).

Organizuje i prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy – specjalizacyjne w zakresie kardiologii i  chorób płuc, eksperckie dla osób i zespołów z kraju i zagranicy w zakresie chorób krążenia płucnego.

Klinika przeprowadziła m.in. 20 tygodniowych szkoleń dla lekarzy z tworzących się ośrodków diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego z Litwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Bułgarii i Turcji.

Zespół Kliniki jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych metod dydaktycznych: e-learningu w zakresie akredytowanych kursów specjalizacyjnych na platformie internetowej CMKP oraz szkolenia bezpośredniego na symulatorach w zakresie interwencji wewnątrznaczyniowych.

Członkowie zespołu Kliniki współtworzyli oficjalne wytyczne European Society of Cardiology, dotyczące postępowania w zatorowości płucnej (2014), w nadciśnieniu płucnym (2015) i w sercowo-naczyniowych powikłaniach terapii przeciwnowotworowej (2016).

Działalność naukowa

Badania w zakresie krążenia płucnego, zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego oraz prawej komory, a także kardio-onkologii.

W Klinice realizowane są następujące wieloletnie programy naukowe:

  1. Poszerzenie tętnicy płucnej – implikacje prognostyczne i terapeutyczne.
  2. Wskazania do sercowo-naczyniowych interwencji przezskórnych u chorych z nadciśnieniem płucnym i zatorowościa płucną.
  3. Badania nieinwazyjne w monitorowaniu chorych z nadciśnieniem płucnym.
  4. Elektrokardiograficzne wyznaczniki skuteczności terapii różnych postaci nadciśnienia płucnego.
  5. Ocena charakterystyki systemowego ciśnienia tętniczego w spoczynku i wysiłku u osób z nadciśnieniem płucnym, z uwzględnieniem wpływu terapii.

Prowadzone są, także badania kliniczne II i III fazy, dotyczące nowych leków stosowanych w terapii tętniczego i zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Klinika uczestniczy w międzynarodowych rejestrach w tym zakresie.

Działalność lecznicza

Klinika jest pełno profilowym oddziałem kardiologicznym, który specjalizuje się szczególnie  w diagnostyce i leczeniu chorób krążenia płucnego i prawego serca. Jest ośrodkiem referencyjnym o międzynarodowej renomie w zakresie nadciśnienia płucnego, złożonych przypadków zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej, niewydolności prawej komory serca.

W zakresie diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, Klinika oferuje wykonywanie testów wysiłkowych EKG, spiroergometrii, badań echokardiograficznych.  W Klinice działa nowoczesna Pracownia Hemodynamiczna, która daje możliwość  inwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej (koronarografii), wewnątrznaczyniowej oceny czynnościowej i morfologicznej  tętnic wieńcowych, z wykorzystaniem metod FFR, IVUS i OCT oraz wykonywania planowych zabiegów angioplastyki i stentowania tętnic wieńcowych. W Klinice przeprowadza się również ablacje zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu CARTO.

Klinika współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej, w zakresie m.in. obrazowania tętnic wieńcowych techniką tomografii komputerowej (koro-TK) oraz badań układu krążenia z użyciem rezonansu magnetycznego. Powyższe możliwości pomagają zespołowi Kliniki w rozwijaniu kardio-onkologii w kraju.

Co wyróżnia Jednostkę?

Klinika dysponuje najbardziej doświadczonym w kraju zespołem lekarzy i pielęgniarek, zajmującym się diagnostyką i leczeniem schorzeń krążenia płucnego,  zwłaszcza różnych postaci nadciśnienia płucnego i  zatorowości płucnej.
Prowadzi wszelkie dostępne w tym zakresie programy lekowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kwalifikacji pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym do leczenia kardiochirurgicznego przy pomocy endarterektomi, bezpośrednio współpracując z najbardziej doświadczonym – w tych szczególnych zabiegach, Zespołem Kardiochirurgicznym w kraju.
Od 2013 roku w Klinice wykonuje się pionierskie zabiegi angioplastyki tętnic płucnych (BPA), u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (tzw. przewlekłą zatorowością płucną), którzy nie mogą być poddani leczeniu kardiochirurgicznemu. Obecnie Klinika jest w tym zakresie jednym z 6 najbardziej doświadczonych zespołów europejskich, współtworząc w ramach ścisłej międzynarodowej współpracy standardy kwalifikacji i przeprowadzania zabiegów angioplastyki.