Katedra Medycyny Sportowej

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior