Katedra Medycyny Sportowej

Samodzielny Państwowy Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel: 22 584 11 47

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior
e-mail: dkosior@cmkp.edu.pl