Klinika Nefrologii, Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej

Klinika jest wiodącym ośrodkiem  w zakresie nefrologii i chorób wewnętrznych, oferującym pacjentom kompleksowe usługi medyczne na wysokim poziomie.

Szpital Bielański
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
tel: 22-5690-206
e-mail: knf@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – kierownik kliniki

Adiunkt
dr n. med. Anna Adamska-Wełnicka

Asystent
lek. Tomasz Żelek

Starszy wykładowca
dr n. med. Dorota Daniewska,
dr n. med. Małgorzata Olędzka-Oręziak

mgr Paulina Miller

Struktura Kliniki

Liczba łóżek:
57 – II Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
10 – Pododdział Nefrologiczny

Podjednostki działające w strukturze oddziału:

  • Pododdział Nefrologiczny;
  • Sala Dializ Otrzewnowych;
  • Sala Nefrologii Interwencyjnej.

Działalność dydaktyczna

 • Klinika posiada 12 miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz 6 miejsc specjalizacyjnych
  w dziedzinie nefrologii;
 • Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii.

Działalność naukowa

 • Leczenie hemodializami pacjentów z chorobami nowotworowymi;
 • Ciąża u kobiet z niewydolnością nerek;
 • Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza u pacjentów
  z przewlekłą choroba nerek;
 • Infekcje odcewnikowe u pacjentów hemodializowanych.

Działalność lecznicza

 • Pełen zakres w dziedzinie chorób nefrologicznych, głównie:
  zespół nerczycowy, glomerulopatie pierwotne i wtórne, biopsja nerki (w tym u pacjentów z HIV), leczenie w krążeniu pozaustrojowym ( hemodializa, ultrafiltracja, plazmafereza), dializy otrzewnowe, ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek, kamica moczowa;
 • Pełen zakres w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Co wyróżnia jednostkę?

 • dializoterapia ciężarnych;
 • dializowanie chorych z nowotworami;
 • ostre uszkodzenie nerek;
 • leczenie immunosupresyjne glomerulopatii pierwotnych i wtórnych;
 • leczenie plazmaferezami schorzeń immunologicznych;
 • biopsje nerek własnych pacjentów.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

 • Krajowa konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek;
 • Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii;
 • Stanowisko Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • Powiększenie Kliniki z 22 do 67 łóżek.