Klinika Neurologii i Epileptologii

Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP udziela świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych. Klinika prowadzi stacjonarną (30 łóżek, liczba leczonych rocznie ok. 1100) oraz ambulatoryjną opiekę medyczną (liczba porad rocznie ok. 3200).
W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, a szczególnie padaczki lekoopornej i padaczki u kobiet ciężarnych, chorób układu pozapiramidowego oraz chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.

Pracownicy

Profesor CMKP
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer – Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP

Asystenci:
lek. Piotr Bogucki
lek. Magdalena Kowalska

Adiunkci:
dr n. med. Marta Leńska-Mieciek

Starszy wykładowca:
dr n. med. Małgorzata Michałowska

inż. Marcin Kowalewski – Specjalista

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

tel: 22-6294-349, 22-5841-128
e-mail: kne@cmkp.edu.pl

Struktura Kliniki

Liczba łóżek 30:

– Oddział Neurologiczny: 14 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru

– Oddział Udarowy: 16 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru udaru mózgu

Pracownie diagnostyczne:
– Pracownia EEG, w której wykonuje się badania EEG oraz długotrwałe monitorowanie Wideo-EEG i Holter-EEG,
– Pracownia Wideometrii
– Gabinet Badań Diagnostycznych Układu Krążenia

Poradnia Konsultacyjna:
W ramach ambulatoryjnego Punktu Konsultacyjnego działają zespoły: Poradnia Padaczkowa, Poradnia dla Kobiet Ciężarnych z Padaczką, Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego oraz Poradnia Neurologiczna (w tym leczenia stwardnienia rozsianego).

Działalność dydaktyczna

Klinika prowadzi:
– kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji i kursy doskonalące,
– szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii,
– indywidualne szkolenia z elektroencefalografii i z zakresu neurologii klinicznej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii, interny, medycyny rodzinnej, psychiatrii.

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze

Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Klinikę, dotyczą tematyki udarów, padaczki i choroby Parkinsona (realizacja prac badawczych w ramach programów własnych i statutowych CMKP).
Prowadzone są próby kliniczne nowych leków.

Działalność lecznicza

W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, a szczególnie padaczki lekoopornej i padaczki u kobiet ciężarnych, chorób układu pozapiramidowego oraz chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.
Klinika uczestniczy w programie terapeutycznym NFZ dotyczącym stwardnienia  rozsianego.

Co wyróżnia jednostkę?

Klinika organizuje rocznie 18 kursów  dla osób w trakcie specjalizacji z neurologii   i 2 kursy dla osób w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Klinika organizuje co roku konferencję-kurs „Współczesna neurologia” dla ordynatorów i kierowników specjalizacji.