Klinika Okulistyki

Klinika Okulistyki CMKP jest pełnoprofilowym oddziałem, prowadzącym leczenie zabiegowe i zachowawcze. Wykonywane są zabiegi usunięcia zaćmy z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych (fakoemulsyfikacja) i wszczepami najnowszych rodzajów soczewek wewnątrzgałkowych w tym: multifokalnych i torycznych. Przeprowadzane są również skomplikowane operacje zaćm powikłanych, np. pourazowych lub wrodzonych. W Klinice wykonywane są operacje przeciwjaskrowe metodami standardowymi, w tym także – unowocześnione zastosowaniem antymetabolitów, operacje setonowe, jak również rozwijane jest stosowanie nowych metod chirurgii minimalnie inwazyjnej (kanaloplastyka). Następnym kierunkiem leczenia operacyjnego jest nowoczesna chirurgia witreoretinalna, istniejąca obok standardowej chirurgii siatkówki. Wykonywane są ponadto operacje plastyczne aparatu ochronnego oka w zakresie zmian inwolucyjnych i rozrostowych oraz leczenie chorób powierzchni oka przeszczepami błony owodniowej.

Oprócz pionu lecznictwa zamkniętego Klinika prowadzi także działalność ambulatoryjną w oparciu o poradnie: konsultacyjną ogólną oraz sprofilowane: jaskrową, chorób plamki, chorób siatkówki i ciała szklistego. Te poradnie ukierunkowane są szczególnie na choroby, stanowiące najczęstsze przyczyny nieodwracalnej utraty wzroku: jaskrę, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) i retinopatię cukrzycową. W poradniach tych prowadzone jest ambulatoryjne leczenie laserowe tych chorób.

Działalność diagnostyczna Kliniki możliwa jest w szerokim zakresie dzięki korzystaniu z nowoczesnej aparatury: angiografia dna oka (w tym badania z jednoczesnym podaniem dwóch rodzajów kontrastu), optyczna koherentna tomografia (OCT) – nieinwazyjna metoda quasi-histologicznego obrazowania warstw siatkówki, służąca do oceny zarówno chorób plamki jak również strukturalnych zmian jaskrowych, laserowy tomograf tarczy nerwu wzrokowego (HRT) i perymetria komputerowa, stosowane głównie w diagnostyce i monitorowaniu jaskry, USG odcinka tylnego oka oraz analogiczne badanie UBM do oceny odcinka przedniego oka, kolorowa ultrasonografia dopplerowska (CDI).

Badania naukowe, prowadzone w Klinice, dotyczą patogenezy i leczenia jaskry, w tym – genetyki zespołu pseudoeksfoliacji, powodującego szybko postępującą jaskrę wtórną. Zajmujemy się ponadto terapią naczynioproliferacyjnych chorób siatkówki i naczyniówki (głównie AMD i retinopatii cukrzycowej), szczególnie w zakresie możliwości zastosowania w ich przebiegu nowoczesnych metod w postaci iniekcji doszklistkowych inhibitorów śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (anty-VEGF). Prowadzone są również badania dotyczące patologii powierzchni gałki ocznej w przebiegu zespołu ”suchego oka”. Działalność dydaktyczna Kliniki wiąże się obecnie z prowadzeniem 14 kursów specjalizacyjnych lub doskonalących z okulistyki w roku akademickim oraz kształceniem indywidualnym kilkunastu lekarzy do specjalizacji w tej dziedzinie.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

tel: 22-5841-185
fax: 22-6297-109
e-mail: kok@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek – Kierownik Kliniki

Adiunkt
dr n. med. Łukasz Kołodziejski

Wykładowca
lek. Monika Rogowska
dr. n. med. Urszula Stachowska

Starszy wykładowca
dr n. med. Irmina Jankowska-Lech
dr n. med. Barbara Terelak-Borys