Klinika Onkologii

Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku
ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock
tel: 22 710 32 62
kon@cmkp.edu.pl

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik