Klinika Onkologii i Chorób Piersi

Klinika Onkologii i Chorób Piersi
Radomskie Centrum Onkologii
ul. Uniwersytecka 6A
26-600 Radom

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
tadeusz.pienkowski@cmkp.edu.pl

Profesor CMKP
dr hab. n med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
dr hab. n med. Zoran Stojčev, prof. CMKP

Adiunkt
dr n. med. Bartosz Itrych

Wykładowca
dr n. med. Tomasz Lewandowski

Starszy wykładowca
dr n. med. Norbert Piotrkowicz