Klinika Onkologii i Chorób Piersi

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
koh@cmkp.edu.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP