Klinika Onkologii i Chorób Piersi

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel: 47 722 18 40
koh@cmkp.edu.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP

Profesor CMKP
dr hab. n med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
dr hab. n med. Zoran Stojčev, prof. CMKP

Adiunkt
dr n. med. Bartosz Itrych

Wykładowca
dr n. med. Tomasz Lewandowski

Starszy wykładowca
dr n. med. Norbert Piotrkowicz