Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13,
05-400 Otwock

tel: 22-7889-197
tel: 22-7794-031 wew 333
fax: 22-7889-198
e-mail: kootd@cmkp.edu.pl


Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak – Kierownik Kliniki

Asystent:
dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz, prof. CMKP

Adiunkci:
dr n. med. Adam Czwojdziński
dr n. med. Andrzej Sionek
dr hab. n. med. Maricn Tyrakowski, prof. CMKP

Starszy wykładowca:
dr n. med. Szymon Pietrzak