Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13,
05-400 Otwock

tel: 22-7889-197
tel: 22-7794-031 wew 333
fax: 22-7889-198
e-mail: kootd@cmkp.edu.pl


Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak – Kierownik Kliniki

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz, prof. CMKP

Asystent
dr hab. n. med. Piotr Pietruski

Wykładowca
lek. Tomasz Parol

Starszy wykładowca
dr n. med. Adam Czwojdziński
dr n. med. Szymon Pietrzak
dr n. med. Andrzej Sionek