Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Łomianki
tel: 22-7657-309
e-mail: kod@cmkp.edu.pl

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski

Pracownicy

Adiunkci:
Dr n. med. Lechosław Chmielik

Wykładowca
dr n. med. Anna Kasprzyk