Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawatel: 22-5690-235
e-mail: kod@cmkp.edu.pl

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n.med. Artur Niedzielski

Pracownicy

Adiunkci:
Dr n. med. Lechosław Chmielik

Wykładowca
lek. Anna Kasprzyk