Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawatel: 22-5690-235
e-mail: kod@cmkp.edu.pl

Kierownik Kliniki

Dr hab. n.med. Artur Niedzielski, prof. CMKP

Pracownicy

Adiunkci:
Dr hab.n.med. Niedzielski Artur – Kierownik Kliniki
Dr n.med. Chmielik Lechosław

Asystenci:
Lek. Mazurek Łukasz
Lek. Rejmer Tomasz
Lek. Ryczer Teresa

Wykładowca
lek. Dorota Kuryga